ورود کاربر
به اطلاع می رساند ورزشگاه سلامت و سالن رزمی ورزشگاه بهمن از ابتدای دی ماه به علت تعميرات تعطيل می باشد.
 
به اطلاع می رساند اعتبار مالي شهروند تا پایان سال جاری قابل استفاده می باشد.
 
 
 
 
 
 
ثبت نام کلاس ثبت درخواست مربیگری
لزوم رعايت موازین اخلاقی، شئونات و حجاب اسلامي
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی وابسته به شهرداری اصفهان می باشد.