ورود کاربر

 

 

        ورزشکار گرامی:

         باتوجه به اینکه مراکز این سازمان تحت پوشش بیمه جامع شهروندی است جهت ثبت نام وشرکت در کلاس های  آموزشی ورزشی در سال 1399، نيازی به اخذ بیمه ورزشی نیست.

 
امور آموزش، بهبود روش ها ونظام پیشنهادهای سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، از بخش های آموزش کارکنان، آموزش شهروندان، ارزیابی و نظام پیشنهادها وبهبود روش ها تشکیل شده است.
 
آموزش شهروندان با هدف ارتقای فرهنگ، دانش و آگاهی شهروندان و همچنین غنی سازی اوقات فراغت ایشان ، دوره های آموزشی متنوعی را در مراکز فرهنگی، هنری، تفریحی و ورزشی زیرمجموعه سازمان و مراکز فرهنگی زیرمجموعه مناطق 15گانه
 
شهردادی برگزار مينماید.
 
دوره های آموزشی ذکر شده مطابق با تقویم آموزشی، سرفصل های مصوب سازمان و تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان می باشد.
 
وظايف بخش آموزش شهروندان:
 
 
 
 
 
 
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی وابسته به شهرداری اصفهان می باشد.