لیست کلاس‌های مرکزخانه کودک (بلوار ملت)
ردیف نام کلاس جزییات
۱ تئاتر تخصصي 8تا 12 سال( پيشرفته) جزییات
۲ خوشنويسي جزییات
۳ بافت مو جزییات
۴ پا به پاي كودك پيشرفته (2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) جزییات
۵ پا به پاي كودك تكميلي(2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) جزییات
۶ ادبيات تخصصي 4تا 6 سال( مقدماتي) جزییات
۷ مجسمه های كاغذی جزییات
۸ تئاتر تخصصي 5تا7سال( مقدماتي) جزییات
۹ تکنیک های مجری گری کودکان جزییات
۱۰ فیلسوف کوچولو جزییات
۱۱ رباتيك ( زير 7 سال) جزییات
۱۲ کارگاه مادر و کودک(بازی درمانی/هوش هیجانی/هوش موسیقی) جزییات
۱۳ هوش موسیقیایی جزییات
۱۴ بازی قصه جزییات
۱۵ پا به پاي كودك مقدماتي(2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) جزییات
۱۶ تئاتر تخصصي 5تا7سال( پيشرفته) جزییات
۱۷ بازی با رنگ جزییات
۱۸ تقویت حافظه جزییات
۱۹ نمایشنامه نویسی جزییات
۲۰ تئاتر تخصصي 5تا7سال( تكميلي) جزییات
۲۱ مهارت ذهنی ( دقت وتوجه) جزییات
۲۲ نقاشي تخصصي 5تا 7 سال(مقدماتي) جزییات
۲۳ تئاتر تخصصي 8تا 12 سال( مقدماتي) جزییات
۲۴ نقاشي عمومي كودكان جزییات
۲۵ خیاط کوچولو جزییات
۲۶ پرورش حواس جزییات
۲۷ ستاره شناس کوچولو(4 تا 6 سال) جزییات
۲۸ مفاهيم علوم پايه جزییات
۲۹ بازی های قاتی پاتیبه همراه سازه های خلاقانه جزییات
۳۰ نقاشي تخصصي8تا12سال(مقدماتي) جزییات
۳۱ آشنایی با مراحل رشد کودک(0 تا 3 سال) جزییات
۳۲ تقویت مهارت های یادگیری جزییات
۳۳ هوش هیجانی جزییات
۳۴ قصه درماني جزییات
۳۵ بازی های ریتمیک با حضور مادر جزییات
۳۶ بازی و ریاضی خلاق جزییات
۳۷ کودک ستاره شناس1(اول تا سوم دبستان) جزییات
۳۸ بازی با طبیعت جزییات
۳۹ تكنيك هوش افزايي جزییات