لیست کلاس‌های مرکزمجموعه ورزشی ابرار
ردیف نام کلاس جزییات
۱ بدمینتون جزییات
۲ والیبال جزییات