لیست کلاس‌های مرکزمجموعه ورزشی شمس آباد
ردیف نام کلاس جزییات
۱ پیلاتس جزییات
۲ والیبال جزییات
۳ آمادگی جسمانی جزییات
۴ بدمینتون جزییات
۵ فوتسال جزییات
۶ بسکتبال جزییات