لیست کلاس‌های مرکزمجموعه ورزشی شهدای کردآباد
ردیف نام کلاس جزییات
۱ آمادگی جسمانی جزییات
۲ والیبال جزییات
۳ فوتسال جزییات
۴ ژیمناستیک جزییات