لیست کلاس‌های مرکزمجموعه ورزشی نصرآباد
ردیف نام کلاس جزییات
۱ آمادگی جسمانی جزییات
۲ پیلاتس جزییات
۳ تکواندو جزییات
۴ ووشو جزییات
۵ ایروبیک جزییات