لیست کلاس‌های مرکزمجموعه ورزشی طیب
ردیف نام کلاس جزییات
۱ والیبال جزییات
۲ هندبال جزییات
۳ فوتسال جزییات
۴ بسکتبال جزییات