لیست کلاس‌های مرکزمجموعه ورزشی پزوه
ردیف نام کلاس جزییات
۱ والیبال جزییات
۲ ایروبیک جزییات
۳ آمادگی جسمانی جزییات
۴ فوتسال جزییات