لیست کلاس‌های مرکزمجموعه ورزشی شهدای کوجان
ردیف نام کلاس جزییات
۱ والیبال جزییات
۲ بسکتبال جزییات
۳ ایروبیک جزییات
۴ آمادگی جسمانی جزییات
۵ فوتسال جزییات
۶ برایتونیک جزییات