لیست کلاس‌های مرکزمجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران)
ردیف نام کلاس جزییات
۱ آمادگی جسمانی جزییات
۲ تکواندو جزییات
۳ والیبال جزییات
۴ فوتسال جزییات