لیست دروس

دوره‌های آموزشی یافت‌شده:314

ردیف نام کلاس مرکز جزییات
۱ مهارت های نوشتاری 1و2 مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۲ کارگاه نون نویسندگی مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۳ مهارتهای نوشتاری دیجیتال مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۴ ادبیات کهن (متون و نثر) مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۵ دوره داستان نویسی نوجوان پیشرفته مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۶ ستاره شناسي پايه1 بزرگسال( دهم به بالا) مرکز نجوم ادیب جزییات
۷ دوره داستان نویسی نوجوان مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۸ ستاره شناس كوچولو(4تا6سال) مرکز نجوم ادیب جزییات
۹ تکنولوژی فضایی(دهم تا دوازدهم) مرکز نجوم ادیب جزییات
۱۰ كارگاه شعر بزرگسال مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۱۱ کودک ستاره شناس 1(چهارم تا ششم دبستان) مرکز نجوم ادیب جزییات
۱۲ ستاره شناسي پايه2بزرگسال( دهم به بالا) مرکز نجوم ادیب جزییات
۱۳ ستاره شناسي پايه1نوجوان(هفتم تا نهم) مرکز نجوم ادیب جزییات
۱۴ کودک ستاره شناس1(اول تا سوم دبستان) مرکز نجوم ادیب جزییات
۱۵ نجوم رصدی بزرگسال( به همراه یک جلسه عملی خارج از شهر دهم به بالا) مرکز نجوم ادیب جزییات
۱۶ شیرینی پزی باغ بانوان پردیس جزییات
۱۷ تئاتر تخصصي 8تا 12 سال( پيشرفته) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۸ خوشنويسي خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۹ پا به پاي كودك مقدماتي(2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۰ تکنیک های مجری گری کودکان خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۱ پا به پاي كودك پيشرفته (2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۲ پا به پاي كودك تكميلي(2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۳ نقاشي تخصصي 5تا 7 سال(مقدماتي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۴ پرورش حواس خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۵ فیلسوف کوچولو خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۶ مجسمه های كاغذی خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۷ رباتيك ( زير 7 سال) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۸ تقویت حافظه خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۹ نمایشنامه نویسی خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۰ تئاتر تخصصي 5تا7سال( تكميلي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۱ مهارت ذهنی ( دقت وتوجه) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۲ تئاتر تخصصي 5تا7سال( مقدماتي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۳ هوش موسیقیایی خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۴ برزيل دوزی فرهنگسرای نوجوان جزییات
۳۵ ادبيات تخصصي 4تا 6 سال( مقدماتي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۶ تئاتر تخصصي 5تا7سال( پيشرفته) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۷ کارگاه مادر و کودک(بازی درمانی/هوش هیجانی/هوش موسیقی) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۸ كار تزيينی بانمد (كچه) فرهنگسرای نوجوان جزییات
۳۹ بافت مو خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۴۰ بازی با رنگ خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۴۱ بازی قصه خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۴۲ او اسپرت ورزشگاه باغ فدک جزییات
۴۳ تئاتر تخصصي 8تا 12 سال( مقدماتي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۴۴ خیاط کوچولو خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۴۵ جواهر دوزی فرهنگسرای نوجوان جزییات
۴۶ ژیمناستیک ورزشگاه باغ فدک جزییات
۴۷ نقاشي عمومي كودكان خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۴۸ چهره آرایی/ براشینگ فرهنگسرای نوجوان جزییات
۴۹ بافت مو فرهنگسرای نوجوان جزییات
۵۰ دسرها/ژله تصویری/ژله تزریقی/ترکیبی/حلوا فرهنگسرای نوجوان جزییات
۵۱ تکنولوژی فضایی (یکم نا ششم) مرکز نجوم ادیب جزییات
۵۲ آشپزی فوری(فينگر،سوسيس وكالباس خانگي) فرهنگسرای نوجوان جزییات
۵۳ خوشنويسي فرهنگسرای نوجوان جزییات
۵۴ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۵۵ کونگفو مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۵۶ والیبال مجموعه ورزشی پزوه جزییات
۵۷ پیلاتس مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۵۸ فوتسال مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۵۹ کاراته مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۶۰ فوتسال مجموعه ورزشی طیب جزییات
۶۱ تکواندو مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۶۲ کاراته مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۶۳ تکواندو مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۶۴ ووشو زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۶۵ والیبال مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۶۶ والیبال مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۶۷ یوگا مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۶۸ کونگفو مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۶۹ آمادگی جسمانی ورزشگاه باغ بانوان پردیس جزییات
۷۰ کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۷۱ والیبال مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۷۲ آشپزی فوری(فينگر،سوسيس وكالباس خانگي) مجموعه فرهنگی تفریحی باغ فدک جزییات
۷۳ تکواندو مجموعه ورزشی سودان جزییات
۷۴ کاراته مجموعه ورزشی نور جزییات
۷۵ فوتسال مجموعه ورزشی نور جزییات
۷۶ ایروبیک مجموعه ورزشی شهدای قائمیه جزییات
۷۷ ژیمناستیک مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۷۸ والیبال مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۷۹ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۸۰ ایروبیک مجموعه ورزشی سودان جزییات
۸۱ بازی و ریاضی خلاق خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۸۲ بدمینتون مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۸۳ هوش هیجانی خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۸۴ ایروبیک مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۸۵ تقویت حافظه خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۸۶ ایروبیک مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۸۷ فوتسال مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۸۸ تقویت مهارت های یادگیری خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۸۹ والیبال مجموعه ورزشی شهدای وحید جزییات
۹۰ بدمینتون مجموعه ورزشی شهدای وحید جزییات
۹۱ بسکتبال مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۹۲ بدمینتون مجموعه ورزشی ابرار جزییات
۹۳ تکواندو مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۹۴ والیبال مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۹۵ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی میخک جزییات
۹۶ فوتسال مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۹۷ کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۹۸ کونگفو مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۹۹ والیبال مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۱۰۰ نان های حجيم مجموعه فرهنگی تفریحی باغ فدک جزییات
۱۰۱ ژیمناستیک مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۰۲ پیلاتس مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۱۰۳ کبدی مجموعه ورزشی میخک جزییات
۱۰۴ تکواندو مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۰۵ ایروبیک زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۱۰۶ فوتسال مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۱۰۷ والیبال مجموعه ورزشی شهدای قائمیه جزییات
۱۰۸ والیبال مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۱۰۹ بدمینتون مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۱۱۰ تکواندو مجموعه ورزشی میخک جزییات
۱۱۱ کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی نور جزییات
۱۱۲ فوتسال مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۱۱۳ یوگا مجموعه ورزشی میخک جزییات
۱۱۴ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۱۱۵ تکواندو ورزشگاه باغ فدک جزییات
۱۱۶ دفاع شخصی مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۱۱۷ والیبال مجموعه ورزشی طیب جزییات
۱۱۸ کاراته مجموعه ورزشی سودان جزییات
۱۱۹ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی کمال جزییات
۱۲۰ والیبال مجموعه ورزشی شهدای فردوان جزییات
۱۲۱ دفاع شخصی مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۲۲ بافت مو مجموعه فرهنگی تفریحی باغ فدک جزییات
۱۲۳ كوتاهی مو مجموعه فرهنگی تفریحی باغ فدک جزییات
۱۲۴ والیبال مجموعه ورزشی نور جزییات
۱۲۵ پیلاتس مجموعه ورزشی میخک جزییات
۱۲۶ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۱۲۷ ژیمناستیک مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۱۲۸ کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۱۲۹ آمادگی جسمانی (سالن توپی) مجموعه ورزشی کمال جزییات
۱۳۰ پیلاتس مجموعه ورزشی نور جزییات
۱۳۱ دسرها/ژله تصویری/ژله تزریقی/ترکیبی/حلوا مجموعه فرهنگی تفریحی باغ فدک جزییات
۱۳۲ ژیمناستیک مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۱۳۳ فوتسال مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۱۳۴ تکواندو مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۱۳۵ خياطی ( نازك دوزی) فرهنگسرای نوجوان جزییات
۱۳۶ ایروبیک مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۱۳۷ والیبال مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۱۳۸ بدمینتون مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۱۳۹ آموزش خلاقيت كودك ونوجوان مجموعه فرهنگی تفریحی باغ فدک جزییات
۱۴۰ ایروبیک مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۱۴۱ والیبال مجموعه ورزشی ابرار جزییات
۱۴۲ پیلاتس مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۱۴۳ تکواندو زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۱۴۴ پیلاتس مجموعه ورزشی ابن سینا جزییات
۱۴۵ پیلاتس مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۱۴۶ والیبال مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۱۴۷ پیلاتس ورزشگاه باغ فدک جزییات
۱۴۸ ایروبیک ورزشگاه باغ فدک جزییات
۱۴۹ تکواندو مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۱۵۰ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۱۵۱ پیلاتس مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۵۲ آمادگی جسمانی زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۱۵۳ بدمینتون مجموعه ورزشی کمال جزییات
۱۵۴ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۱۵۵ پیلاتس مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۱۵۶ بسکتبال مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۱۵۷ میناکاری مجموعه فرهنگی تفریحی باغ فدک جزییات
۱۵۸ کونگفو مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۱۵۹ والیبال مجموعه ورزشی ابن سینا جزییات
۱۶۰ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۱۶۱ کونگفو مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۱۶۲ ژیمناستیک مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۱۶۳ هندبال مجموعه ورزشی طیب جزییات
۱۶۴ ژیمناستیک مجموعه ورزشی کمال جزییات
۱۶۵ او اسپرت مجموعه ورزشی کمال جزییات
۱۶۶ ایروبیک مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۱۶۷ بدمینتون مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۶۸ والیبال مجموعه ورزشی کمال جزییات
۱۶۹ برایتونیک مجموعه ورزشی شهدای وحید جزییات
۱۷۰ پیلاتس مجموعه ورزشی کمال جزییات
۱۷۱ مهارت ذهنی ( دقت وتوجه) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۱۷۲ هندبال مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۱۷۳ بازی نمایش خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۱۷۴ مفاهيم علوم پايه خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۱۷۵ بدمینتون مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۱۷۶ پیلاتس مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۷۷ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۱۷۸ والیبال مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۷۹ بسکتبال مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۱۸۰ پیلاتس زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۱۸۱ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۱۸۲ عروسك سازی خلاق خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۱۸۳ روبیك 1 و2 خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۱۸۴ کونگفو مجموعه ورزشی میخک جزییات
۱۸۵ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۱۸۶ تکواندو مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۱۸۷ بدمینتون مجموعه ورزشی ابن سینا جزییات
۱۸۸ والیبال مجموعه ورزشی برنا جزییات
۱۸۹ او اسپرت مجموعه ورزشی توانا جزییات
۱۹۰ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۱۹۱ ژیمناستیک مجموعه ورزشی سودان جزییات
۱۹۲ ژیمناستیک مجموعه ورزشی توانا جزییات
۱۹۳ خياطی ( نازك دوزی) مجموعه فرهنگی تفریحی باغ فدک جزییات
۱۹۴ بدمینتون مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۱۹۵ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای قائمیه جزییات
۱۹۶ ایروبیک مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۱۹۷ تکواندو مجموعه ورزشی توانا جزییات
۱۹۸ دفاع شخصی مجموعه ورزشی توانا جزییات
۱۹۹ ایروبیک مجموعه ورزشی توانا جزییات
۲۰۰ فوتسال مجموعه ورزشی توانا جزییات
۲۰۱ والیبال مجموعه ورزشی توانا جزییات
۲۰۲ کودک ستاره شناس1(اول تا سوم دبستان) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۰۳ قالی بافی مجموعه فرهنگی تفریحی باغ فدک جزییات
۲۰۴ بدمینتون مجموعه ورزشی نور جزییات
۲۰۵ ایروبیک مجموعه ورزشی نور جزییات
۲۰۶ ستاره شناس کوچولو(4 تا 6 سال) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۰۷ بسته آموزشي كودك فرهنگسرای نوجوان جزییات
۲۰۸ ایروبیک مجموعه ورزشی شهدای کوجان جزییات
۲۰۹ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهدای کوجان جزییات
۲۱۰ ژیمناستیک مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۲۱۱ آمادگی جسمانی ورزشگاه باغ فدک جزییات
۲۱۲ بازی های ریتمیک با حضور مادر مجموعه فرهنگی تفریحی باغ فدک جزییات
۲۱۳ پیلاتس مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۲۱۴ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهدای وحید جزییات
۲۱۵ ووشو مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۲۱۶ ژیمناستیک مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۲۱۷ بازی های قاتی پاتیبه همراه سازه های خلاقانه خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۱۸ نقاشي تخصصي8تا12سال(مقدماتي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۱۹ بازی های ریتمیک با حضور مادر خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۲۰ مفاهيم علوم پايه خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۲۱ والیبال مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۲۲۲ موی تای مجموعه ورزشی سودان جزییات
۲۲۳ آشنایی با مراحل رشد کودک(0 تا 3 سال) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۲۴ ایروبیک مجموعه ورزشی میخک جزییات
۲۲۵ کونگفو مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۲۲۶ پیلاتس مجموعه ورزشی برنا جزییات
۲۲۷ ژیمناستیک مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۲۲۸ تکواندو مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۲۲۹ ژیمناستیک مجموعه ورزشی میخک جزییات
۲۳۰ یوگا مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۲۳۱ فوتسال مجموعه ورزشی کمال جزییات
۲۳۲ ژیمناستیک مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۲۳۳ بدمینتون مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۲۳۴ ایروبیک مجموعه ورزشی برنا جزییات
۲۳۵ تكنيك هاي مصاحبه فرهنگسرای تخصصی رسانه جزییات
۲۳۶ کاراته مجموعه ورزشی میخک جزییات
۲۳۷ تای چی چوان مجموعه ورزشی میخک جزییات
۲۳۸ عکاسی فرهنگسرای تخصصی رسانه جزییات
۲۳۹ فوتسال مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۲۴۰ کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی میخک جزییات
۲۴۱ پیلاتس مجموعه ورزشی توانا جزییات
۲۴۲ فوتسال مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۲۴۳ آموزش خلاقيت كودك ونوجوان فرهنگسرای نوجوان جزییات
۲۴۴ آی كیو مس(چرتكه) فرهنگسرای نوجوان جزییات
۲۴۵ پیلاتس مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۲۴۶ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای فردوان جزییات
۲۴۷ بدمینتون مجموعه ورزشی شهدای فردوان جزییات
۲۴۸ برایتونیک مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۲۴۹ بسکتبال مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۲۵۰ فوتسال مجموعه ورزشی پزوه جزییات
۲۵۱ بازی های حركتی خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۵۲ کاراته مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۲۵۳ پا به پاي كودك تكميلي(2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۵۴ پا به پاي كودك مقدماتي(2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۵۵ پا به پاي كودك پيشرفته (2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۵۶ بدمینتون مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۲۵۷ ایروبیک مجموعه ورزشی پزوه جزییات
۲۵۸ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی پزوه جزییات
۲۵۹ تکواندو مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۲۶۰ کاراته مجموعه ورزشی توانا جزییات
۲۶۱ نقاشي عمومي كودكان خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۶۲ هندبال مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۲۶۳ بازی و ریاضی خلاق خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۶۴ بازی با طبیعت خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۶۵ تكنيك هوش افزايي خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۶۶ بسکتبال مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۲۶۷ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای کوجان جزییات
۲۶۸ تكنيك هوش افزايي خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۶۹ ژیمناستیک مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۲۷۰ فریزبی مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۲۷۱ والیبال مجموعه ورزشی شهدای کوجان جزییات
۲۷۲ برایتونیک مجموعه ورزشی شهدای کوجان جزییات
۲۷۳ بسکتبال مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۲۷۴ ووشو مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۲۷۵ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی توانا جزییات
۲۷۶ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۲۷۷ کاراته زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۲۷۸ برایتونیک مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۲۷۹ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۲۸۰ كار با چرم مجموعه فرهنگی تفریحی باغ فدک جزییات
۲۸۱ فوتسال مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۲۸۲ پیلاتس مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۲۸۳ ژیمناستیک مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۲۸۴ دفاع شخصی مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۲۸۵ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی ابن سینا جزییات
۲۸۶ بسکتبال مجموعه ورزشی برنا جزییات
۲۸۷ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی سودان جزییات
۲۸۸ تکواندو مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۲۸۹ تکواندو مجموعه ورزشی کمال جزییات
۲۹۰ ژیمناستیک زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۲۹۱ برایتونیک مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۲۹۲ بسکتبال مجموعه ورزشی طیب جزییات
۲۹۳ خبر نويسي در رسانه ها فرهنگسرای تخصصی رسانه جزییات
۲۹۴ کونگفو مجموعه ورزشی سودان جزییات
۲۹۵ یوگا مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۲۹۶ بسکتبال مجموعه ورزشی شهدای کوجان جزییات
۲۹۷ او اسپرت مجموعه ورزشی برنا جزییات
۲۹۸ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی برنا جزییات
۲۹۹ ایروبیک (سالن توپی) مجموعه ورزشی برنا جزییات
۳۰۰ تقویت مهارت های یادگیری خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۰۱ هوش هیجانی خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۰۲ بدمینتون مجموعه ورزشی برنا جزییات
۳۰۳ برایتونیک مجموعه ورزشی برنا جزییات
۳۰۴ بسکتبال مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۳۰۵ قصه درماني خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۰۶ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۳۰۷ والیبال مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۳۰۸ تکواندو مجموعه ورزشی نور جزییات
۳۰۹ تکواندو مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۳۱۰ فوتسال مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۳۱۱ تای چی چوان مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۳۱۲ سیمرغ مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۳۱۳ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای وحید جزییات
۳۱۴ بسکتبال مجموعه ورزشی شهدای وحید جزییات