لیست کلاس‌های گروه: رسانه

دوره‌های آموزشی یافت‌شده: ۲

ردیف نام کلاس نام مرکز محل برگزاری کلاس جزییات
1 خبر نويسي در رسانه ها فرهنگسرای تخصصی رسانه انتهای خیابان پروین، مقابل فروشگاه رفاه، جنب بازار گیاهان دارویی، مجتمع فرهنگی مطبوعاتی، طبقه دوم جزییات
2 تكنيك هاي مصاحبه فرهنگسرای تخصصی رسانه انتهای خیابان پروین، مقابل فروشگاه رفاه، جنب بازار گیاهان دارویی، مجتمع فرهنگی مطبوعاتی، طبقه دوم جزییات