لیست کلاس‌های گروه: مهارت های علمی

دوره‌های آموزشی یافت‌شده: ۱۳

ردیف نام کلاس نام مرکز محل برگزاری کلاس جزییات
1 ستاره شناسي پايه1 بزرگسال( دهم به بالا) مرکز نجوم ادیب خیابان سعادت آباد. جنب ورزشگاه امین جزییات
2 تکنولوژی فضایی(دهم تا دوازدهم) مرکز نجوم ادیب خیابان سعادت آباد. جنب ورزشگاه امین جزییات
3 ستاره شناس كوچولو(4تا6سال) مرکز نجوم ادیب خیابان سعادت آباد. جنب ورزشگاه امین جزییات
4 کودک ستاره شناس 1(چهارم تا ششم دبستان) مرکز نجوم ادیب خیابان سعادت آباد. جنب ورزشگاه امین جزییات
5 ستاره شناسي پايه2بزرگسال( دهم به بالا) مرکز نجوم ادیب خیابان سعادت آباد. جنب ورزشگاه امین جزییات
6 ستاره شناسي پايه1نوجوان(هفتم تا نهم) مرکز نجوم ادیب خیابان سعادت آباد. جنب ورزشگاه امین جزییات
7 کودک ستاره شناس1(اول تا سوم دبستان) مرکز نجوم ادیب خیابان سعادت آباد. جنب ورزشگاه امین جزییات
8 نجوم رصدی بزرگسال( به همراه یک جلسه عملی خارج از شهر دهم به بالا) مرکز نجوم ادیب خیابان سعادت آباد. جنب ورزشگاه امین جزییات
9 فیلسوف کوچولو خانه کودک (بلوار ملت) حد فاصل سی و سه پل و پل ابوذر، مقابل هتل کوثر جزییات
10 تکنولوژی فضایی (یکم نا ششم) مرکز نجوم ادیب خیابان سعادت آباد. جنب ورزشگاه امین جزییات
11 ستاره شناس کوچولو(4 تا 6 سال) خانه کودک (بلوار ملت) حد فاصل سی و سه پل و پل ابوذر، مقابل هتل کوثر جزییات
12 عکاسی فرهنگسرای تخصصی رسانه انتهای خیابان پروین، مقابل فروشگاه رفاه، جنب بازار گیاهان دارویی، مجتمع فرهنگی مطبوعاتی، طبقه دوم جزییات
13 کودک ستاره شناس1(اول تا سوم دبستان) خانه کودک (بلوار ملت) حد فاصل سی و سه پل و پل ابوذر، مقابل هتل کوثر جزییات