لیست کلاس‌های گروه: ادبيات

دوره‌های آموزشی یافت‌شده: ۸

ردیف نام کلاس نام مرکز محل برگزاری کلاس جزییات
1 مهارت های نوشتاری 1و2 مرکز آفرینش های ادبی قلمستان خیابان علامه امینی- مجموعه باغ غدیر- مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
2 کارگاه نون نویسندگی مرکز آفرینش های ادبی قلمستان خیابان علامه امینی- مجموعه باغ غدیر- مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
3 مهارتهای نوشتاری دیجیتال مرکز آفرینش های ادبی قلمستان خیابان علامه امینی- مجموعه باغ غدیر- مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
4 ادبیات کهن (متون و نثر) مرکز آفرینش های ادبی قلمستان خیابان علامه امینی- مجموعه باغ غدیر- مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
5 دوره داستان نویسی نوجوان پیشرفته مرکز آفرینش های ادبی قلمستان خیابان علامه امینی- مجموعه باغ غدیر- مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
6 دوره داستان نویسی نوجوان مرکز آفرینش های ادبی قلمستان خیابان علامه امینی- مجموعه باغ غدیر- مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
7 كارگاه شعر بزرگسال مرکز آفرینش های ادبی قلمستان خیابان علامه امینی- مجموعه باغ غدیر- مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
8 نمایشنامه نویسی خانه کودک (بلوار ملت) حد فاصل سی و سه پل و پل ابوذر، مقابل هتل کوثر جزییات