لیست کلاس‌های گروه: صنايع دستی

دوره‌های آموزشی یافت‌شده: ۵

ردیف نام کلاس نام مرکز محل برگزاری کلاس جزییات
1 كار تزيينی بانمد (كچه) فرهنگسرای نوجوان خیابان لاهور، خیابان مفتح جزییات
2 جواهر دوزی فرهنگسرای نوجوان خیابان لاهور، خیابان مفتح جزییات
3 برزيل دوزی فرهنگسرای نوجوان خیابان لاهور، خیابان مفتح جزییات
4 قالی بافی مجموعه فرهنگی تفریحی باغ فدک اتوبان کاوه - خیابان فرزانگان - پارک جنگلی فدک جزییات
5 كار با چرم مجموعه فرهنگی تفریحی باغ فدک اتوبان کاوه - خیابان فرزانگان - پارک جنگلی فدک جزییات