لیست کلاس‌های مرکزمرکز نجوم ادیب
ردیف نام کلاس جزییات
۱ ستاره شناسي پايه1 بزرگسال( دهم به بالا) جزییات
۲ تکنولوژی فضایی(دهم تا دوازدهم) جزییات
۳ ستاره شناسي پايه2بزرگسال( دهم به بالا) جزییات
۴ ستاره شناسي پايه1نوجوان(هفتم تا نهم) جزییات
۵ کودک ستاره شناس 1(چهارم تا ششم دبستان) جزییات
۶ کودک ستاره شناس1(اول تا سوم دبستان) جزییات
۷ نجوم رصدی بزرگسال( به همراه یک جلسه عملی خارج از شهر دهم به بالا) جزییات
۸ ستاره شناس كوچولو(4تا6سال) جزییات
۹ تکنولوژی فضایی (یکم نا ششم) جزییات