لیست کلاس‌های مرکزمرکز نجوم ادیب
ردیف نام کلاس جزییات
۱ كارگاه المپيادنجوم جزییات
۲ ستاره شناس كوچولو(4تا6سال) جزییات
۳ آزمايشگاه نجوم بزرگسال(دهم به بالا) جزییات
۴ ستاره شناسي پايه2بزرگسال( دهم به بالا) جزییات
۵ نجوم رصدي اول تا ششم جزییات
۶ كيهان شناسي بزرگسال(دهم به بالا) جزییات
۷ كودك ستاره شناس1(اول تا سوم دبستان) جزییات
۸ ستاره شناسي پايه1 بزرگسال( دهم به بالا) جزییات
۹ نجوم رصدی (همراه يك جلسه عملي نيم روزي خارج شهر)دهم به بالا جزییات