لیست کلاس‌های مرکزمرکز نجوم ادیب
ردیف نام کلاس جزییات
۱ ستاره شناسي پايه2بزرگسال( دهم به بالا) جزییات
۲ اختر فيزيك بزرگسال( دهم به بالا) جزییات
۳ نجوم رصدی (همراه يك جلسه عملي نيم روزي خارج شهر)دهم به بالا جزییات
۴ ستاره شناسي پايه1 بزرگسال( دهم به بالا) جزییات
۵ ستاره شناسي پايه1نوجوان(هفتم تا نهم) جزییات
۶ كودك ستاره شناس1(اول تا سوم دبستان) جزییات
۷ كودك ستاره شناس1(چهارم تا ششم دبستان) جزییات
۸ كودك ستاره شناس2(چهارم تا ششم دبستان) جزییات
۹ ستاره شناس كوچولو(4تا6سال) جزییات