لیست کلاس‌های مرکزخانه جوان (باقوشخانه)
ردیف نام کلاس جزییات
۱ مينا كاري جزییات
۲ بافت مو جزییات
۳ ميل بافی جزییات
۴ قلاب بافی جزییات
۵ خودآرايی (براشينگ) جزییات
۶ خياطی ( نازك دوزی) جزییات
۷ كار با چرم جزییات
۸ نقاشي و طراحي جزییات
۹ دوخت چادر و مقنعه جزییات
۱۰ آشپزی فوری(فينگر،سوسيس وكالباس خانگي) جزییات
۱۱ عروسك دوزی جزییات
۱۲ زيور آلات جزییات
۱۳ فيروزه كوبي جزییات
۱۴ تزيين انواع كيك جزییات
۱۵ شيرينی پزی وكيك پزی جزییات
۱۶ برزيل دوزی جزییات
۱۷ كار تزيينی بانمد (كچه) جزییات
۱۸ جواهر دوزی جزییات
۱۹ سرمه دوزی جزییات