لیست کلاس‌های مرکزخانه جوان (باقوشخانه)
ردیف نام کلاس جزییات
۱ عروسك دوزی جزییات
۲ بسته هاي آموزشي مناسبتي جزییات
۳ مينا كاري جزییات
۴ خياطی ( نازك دوزی) جزییات
۵ دسرها جزییات
۶ خياطی ( ضخيم دوزی) جزییات
۷ آشپزی فوری(فينگر،سوسيس وكالباس خانگي) جزییات
۸ ميل بافی جزییات
۹ نقاشي و طراحي جزییات
۱۰ قلاب بافی جزییات
۱۱ فيروزه كوبي جزییات
۱۲ خودآرايی (براشينگ) جزییات
۱۳ خياطی ( دوخت لباس های بچه گانه) جزییات
۱۴ كار تزيينی بانمد (كچه) جزییات
۱۵ جواهر دوزی جزییات
۱۶ سرمه دوزی جزییات
۱۷ بافت مو جزییات
۱۸ زيور آلات جزییات
۱۹ كار با چرم جزییات
۲۰ English time5A جزییات
۲۱ زبان انگليسی english time2 جزییات
۲۲ زبان انگليسی english time3 جزییات