لیست کلاس‌های مرکزخانه جوان (باقوشخانه)
ردیف نام کلاس جزییات
۱ زيور آلات جزییات
۲ نقاشي و طراحي جزییات
۳ دسرها جزییات
۴ مينا كاري جزییات
۵ آشپزی سنتی جزییات
۶ كافی شاپ جزییات
۷ فيروزه كوبي جزییات
۸ كار با چرم جزییات
۹ عروسك سازی جزییات
۱۰ خياطی ( نازك دوزی) جزییات
۱۱ كار تزيينی بانمد (كچه) جزییات
۱۲ آشپزی فوری(فينگر،سوسيس وكالباس خانگي) جزییات
۱۳ برزيل دوزی جزییات
۱۴ جواهر دوزی جزییات
۱۵ سرمه دوزی جزییات
۱۶ خودآرايی (براشينگ) جزییات
۱۷ قلاب بافی جزییات
۱۸ ميل بافی جزییات
۱۹ زبان انگليسی english time3 جزییات
۲۰ زبان انگليسی english time2 جزییات
۲۱ English time5A جزییات
۲۲ نقاشی روی پارچه جزییات
۲۳ زبان انگليسی english time4 جزییات
۲۴ زبان top notch1C جزییات
۲۵ top Notch fandamental B جزییات