لیست کلاس‌های مرکزخانه کودک (بلوار ملت)
ردیف نام کلاس جزییات
۱ سفال با دست بالای 7 سال جزییات
۲ نقاشي تخصصي 5تا 7 سال(پيشرفته) جزییات
۳ نقاشي تخصصي8تا12سال(مقدماتي) جزییات
۴ دوره های آموزش خانواده جزییات
۵ تقويت مهارت هاي يادگيري3 جزییات
۶ آشپز باشی كودك و نوجوان جزییات
۷ بازی های حركتی جزییات
۸ تقويت مهارت هاي يادگيري2 جزییات
۹ تقويت مهارت هاي يادگيري4 جزییات
۱۰ مهارت ذهنی ( تقويت حافظه) جزییات
۱۱ فیلسوف کوچولو جزییات
۱۲ مفاهيم علوم پايه (گياهان) جزییات
۱۳ تئاتر تخصصي 5تا7سال( پيشرفته) جزییات
۱۴ بازی و ریاضی خلاق جزییات
۱۵ پرورش حواس جزییات
۱۶ بازی با طبیعت جزییات
۱۷ بازی و سلامت جزییات
۱۸ نقاشي عمومي كودكان جزییات
۱۹ تئاتر تخصصي 5تا7سال( مقدماتي) جزییات
۲۰ نقاشي تخصصي 5تا 7 سال(مقدماتي) جزییات
۲۱ کارگاه نوین کودک و نوجوان 8 جلسه ای جزییات
۲۲ مهارت ذهنی ( دقت وتوجه) جزییات
۲۳ تئاتر تخصصي 8تا 12 سال( پيشرفته) جزییات
۲۴ تئاتر تخصصي 8تا 12 سال( مقدماتي) جزییات
۲۵ خوشنويسي جزییات
۲۶ پا به پاي كودك مقدماتي(2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) جزییات
۲۷ پا به پاي كودك تكميلي(2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) جزییات
۲۸ بازی قصه جزییات
۲۹ بازی با سفال جزییات
۳۰ خياط كوچولو جزییات
۳۱ پا به پاي كودك پيشرفته (2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) جزییات
۳۲ آموزش خلاقيت كودك ونوجوان جزییات
۳۳ تكنيك هاي هوش هيجاني جزییات
۳۴ رباتيك ( زير 7 سال) جزییات
۳۵ تئاتر تخصصي 5تا7سال( تكميلي) جزییات
۳۶ خمير بازي جزییات
۳۷ نقاشي تخصصي8تا12سال(تكميلي) جزییات