لیست کلاس‌های مرکزخانه کودک (بلوار ملت)
ردیف نام کلاس جزییات
۱ نقاشي تخصصي 5تا 7 سال(مقدماتي) جزییات
۲ تئاتر تخصصي 8تا 12 سال( پيشرفته) جزییات
۳ تئاتر تخصصي 5تا7سال( مقدماتي) جزییات
۴ بازی قصه جزییات
۵ بازی های حركتی جزییات
۶ پرورش حواس جزییات
۷ آموزش خلاقيت كودك ونوجوان جزییات
۸ نقاشي عمومي كودكان جزییات
۹ بازی با رنگ جزییات
۱۰ مفاهيم علوم پايه (جانوران) جزییات
۱۱ تئاتر تخصصي 5تا7سال( تكميلي) جزییات
۱۲ تئاتر تخصصي 5تا7سال( پيشرفته) جزییات
۱۳ مهارت ذهنی ( تقويت حافظه) جزییات
۱۴ مهارت ذهني (مفاهيم ادراكي) جزییات
۱۵ تكنيك هاي هوش هيجاني جزییات
۱۶ آزمايشگاه كودك جزییات
۱۷ پا به پاي كودك مقدماتي(2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) جزییات
۱۸ پا به پاي كودك تكميلي(2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) جزییات
۱۹ پا به پاي كودك پيشرفته (2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) جزییات
۲۰ مهارت ذهنی ( دقت وتوجه) جزییات
۲۱ تقويت مهارت هاي يادگيري(پيش از دبستان)1 جزییات
۲۲ تكنيك هوش افزايي جزییات
۲۳ مهارت هاي ارتباطي و اجتماعي كودك جزییات
۲۴ آشپز باشی كودك و نوجوان جزییات
۲۵ کارگاه نوین کودک و نوجوان 8 جلسه ای جزییات
۲۶ بازی با سفال جزییات
۲۷ بازی با طبیعت جزییات
۲۸ مفاهيم علوم پايه (گياهان) جزییات
۲۹ بازی و ریاضی خلاق جزییات
۳۰ خياط كوچولو جزییات
۳۱ آموزش لگو مقدماتی جزییات
۳۲ بازي درمان (1) جزییات
۳۳ بازي درمان (2) جزییات
۳۴ مهارت ذهنی ( تفكر خلاق) جزییات
۳۵ رباتيك ( زير 7 سال) جزییات
۳۶ تئاتر تخصصي 8تا 12 سال( مقدماتي) جزییات