لیست کلاس‌های مرکزمجموعه ورزشی ابرار
ردیف نام کلاس جزییات
۱ پیلاتس جزییات
۲ بدمینتون جزییات
۳ والیبال جزییات
۴ یوگا جزییات