لیست کلاس‌های مرکزمجموعه ورزشی ابرار
ردیف نام کلاس جزییات
۱ والیبال جزییات
۲ بدمینتون جزییات