لیست کلاس‌های مرکزمجموعه ورزشی ابن سینا
ردیف نام کلاس جزییات
۱ والیبال جزییات
۲ آمادگی جسمانی جزییات
۳ بدمینتون جزییات
۴ پیلاتس جزییات