لیست کلاس‌های مرکزمجموعه ورزشی ابن سینا
ردیف نام کلاس جزییات
۱ پیلاتس جزییات
۲ والیبال جزییات
۳ بدمینتون جزییات
۴ آمادگی جسمانی جزییات