لیست کلاس‌های مرکزمجموعه ورزشی ابن سینا
ردیف نام کلاس جزییات
۱ والیبال جزییات
۲ بدمینتون جزییات
۳ آمادگی جسمانی جزییات
۴ پیلاتس جزییات