لیست کلاس‌های مرکزمجموعه ورزشی ابن سینا
ردیف نام کلاس جزییات
۱ بدمینتون جزییات
۲ والیبال جزییات
۳ آمادگی جسمانی جزییات
۴ پیلاتس جزییات