لیست کلاس‌های مرکزخانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی)
ردیف نام کلاس جزییات
۱ مهارت ذهنی ( دقت وتوجه) جزییات
۲ عروسك سازی خلاق جزییات
۳ روبیك 1 و2 جزییات
۴ بازی نمایش جزییات
۵ مفاهيم علوم پايه جزییات
۶ بازی و ریاضی خلاق جزییات
۷ هوش هیجانی جزییات
۸ تقویت حافظه جزییات
۹ تقویت مهارت های یادگیری جزییات
۱۰ پا به پاي كودك مقدماتي(2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) جزییات
۱۱ نقاشي عمومي كودكان جزییات
۱۲ بازی های حركتی جزییات
۱۳ پا به پاي كودك تكميلي(2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) جزییات
۱۴ پا به پاي كودك پيشرفته (2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) جزییات
۱۵ تكنيك هوش افزايي جزییات