لیست کلاس‌های مرکزورزشگاه خانه جوان (باقوشخانه)
ردیف نام کلاس جزییات
۱ ایروبیک جزییات
۲ او اسپرت جزییات
۳ کاراته جزییات
۴ پیلاتس جزییات
۵ تکواندو جزییات