لیست کلاس‌های مرکزورزشگاه خانه جوان (باقوشخانه)
ردیف نام کلاس جزییات
۱ پیلاتس جزییات
۲ کاراته جزییات
۳ ایروبیک جزییات
۴ او اسپرت جزییات
۵ تکواندو جزییات