لیست کلاس‌های مرکزورزشگاه خانه جوان (باقوشخانه)
ردیف نام کلاس جزییات
۱ پیلاتس جزییات
۲ ایروبیک جزییات
۳ تکواندو جزییات
۴ او اسپرت جزییات
۵ کاراته جزییات