لیست کلاس‌های مرکزمجموعه ورزشی برنا
ردیف نام کلاس جزییات
۱ پیلاتس جزییات
۲ ایروبیک جزییات
۳ والیبال جزییات
۴ بسکتبال جزییات
۵ او اسپرت جزییات
۶ آمادگی جسمانی جزییات
۷ ایروبیک (سالن توپی) جزییات
۸ بدمینتون جزییات
۹ برایتونیک جزییات