لیست کلاس‌های مرکزمجموعه ورزشی برنا
ردیف نام کلاس جزییات
۱ او اسپرت جزییات
۲ والیبال جزییات
۳ پیلاتس جزییات
۴ آمادگی جسمانی جزییات
۵ یوگا جزییات
۶ ایروبیک جزییات
۷ ایروبیک (سالن توپی) جزییات
۸ بدمینتون جزییات