لیست کلاس‌های مرکزمجموعه ورزشی برنا
ردیف نام کلاس جزییات
۱ پیلاتس جزییات
۲ ایروبیک جزییات
۳ والیبال جزییات
۴ برایتونیک جزییات
۵ آمادگی جسمانی جزییات
۶ بدمینتون جزییات
۷ یوگا جزییات
۸ ایروبیک (سالن توپی) جزییات