لیست کلاس‌های مرکزمجموعه ورزشی برنا
ردیف نام کلاس جزییات
۱ ایروبیک (سالن توپی) جزییات
۲ والیبال جزییات
۳ پیلاتس جزییات
۴ آمادگی جسمانی جزییات
۵ ایروبیک جزییات
۶ یوگا جزییات
۷ برایتونیک جزییات