لیست کلاس‌های مرکزمجموعه ورزشی شهدای وحید
ردیف نام کلاس جزییات
۱ برایتونیک جزییات
۲ والیبال جزییات
۳ بدمینتون جزییات
۴ آمادگی جسمانی جزییات
۵ بسکتبال جزییات
۶ فوتسال جزییات