لیست کلاس‌های مرکزمجموعه ورزشی بهمن
ردیف نام کلاس جزییات
۱ فوتسال جزییات
۲ آمادگی جسمانی جزییات
۳ والیبال جزییات
۴ برایتونیک جزییات