لیست کلاس‌های مرکزمجموعه ورزشی نصرآباد
ردیف نام کلاس جزییات
۱ ووشو جزییات
۲ ایروبیک جزییات
۳ آمادگی جسمانی جزییات
۴ پیلاتس جزییات
۵ تکواندو جزییات