لیست کلاس‌های مرکزمجموعه ورزشی شهدای فردوان
ردیف نام کلاس جزییات
۱ پیلاتس جزییات
۲ بدمینتون جزییات
۳ آمادگی جسمانی جزییات
۴ والیبال جزییات
۵ برایتونیک جزییات
۶ فوتسال جزییات
۷ بسکتبال جزییات