لیست کلاس‌های مرکزمجموعه ورزشی طیب
ردیف نام کلاس جزییات
۱ فوتسال جزییات
۲ والیبال جزییات
۳ بسکتبال جزییات
۴ هندبال جزییات