لیست کلاس‌های مرکزمجموعه ورزشی طیب
ردیف نام کلاس جزییات
۱ والیبال جزییات
۲ فوتسال جزییات
۳ هندبال جزییات
۴ آمادگی جسمانی جزییات
۵ برایتونیک جزییات
۶ بسکتبال جزییات
۷ ایروبیک جزییات