لیست کلاس‌های مرکزمجموعه ورزشی شهدای رهنان
ردیف نام کلاس جزییات
۱ والیبال جزییات
۲ پیلاتس جزییات
۳ ایروبیک جزییات
۴ دفاع شخصی جزییات
۵ بسکتبال جزییات
۶ تکواندو جزییات
۷ کونگفو جزییات
۸ کاراته جزییات
۹ فوتسال جزییات