لیست کلاس‌های مرکزمجموعه ورزشی شهدای رهنان
ردیف نام کلاس جزییات
۱ فوتسال جزییات
۲ کونگفو جزییات
۳ کاراته جزییات
۴ والیبال جزییات
۵ ایروبیک جزییات
۶ دفاع شخصی جزییات
۷ تکواندو جزییات
۸ بسکتبال جزییات
۹ پیلاتس جزییات