لیست کلاس‌های مرکزمجموعه ورزشی میثاق
ردیف نام کلاس جزییات
۱ آمادگی جسمانی جزییات
۲ کونگفو جزییات
۳ ژیمناستیک جزییات
۴ ووشو جزییات