لیست کلاس‌های مرکزمجموعه ورزشی پزوه
ردیف نام کلاس جزییات
۱ والیبال جزییات
۲ فوتسال جزییات
۳ برایتونیک جزییات
۴ آمادگی جسمانی جزییات