لیست کلاس‌های مرکزمجموعه ورزشی پزوه
ردیف نام کلاس جزییات
۱ والیبال جزییات
۲ آمادگی جسمانی جزییات
۳ برایتونیک جزییات
۴ فوتسال جزییات