لیست کلاس‌های مرکزمجموعه ورزشی شهدای کوجان
ردیف نام کلاس جزییات
۱ برایتونیک جزییات
۲ آمادگی جسمانی جزییات
۳ بسکتبال جزییات
۴ والیبال جزییات
۵ ایروبیک جزییات
۶ فوتسال جزییات