لیست کلاس‌های مرکزمجموعه ورزشی شهدای کوجان
ردیف نام کلاس جزییات
۱ هندبال جزییات
۲ برایتونیک جزییات
۳ بسکتبال جزییات
۴ فوتسال جزییات
۵ والیبال جزییات
۶ ایروبیک جزییات