لیست کلاس‌های مرکزمجموعه ورزشی شهدای کوجان
ردیف نام کلاس جزییات
۱ فوتسال جزییات
۲ والیبال جزییات
۳ بسکتبال جزییات
۴ ایروبیک جزییات
۵ آمادگی جسمانی جزییات
۶ برایتونیک جزییات