لیست کلاس‌های مرکزباغ بانوان طلوع
ردیف نام کلاس جزییات
۱ تزيين انواع كيك جزییات
۲ شيرينی پزی وكيك پزی جزییات
۳ چاشنی ها شامل مربا /ترشی ها/فرآورده های زيتون جزییات
۴ كار با چرم جزییات
۵ عروسك دوزی جزییات
۶ خياطی ( ضخيم دوزی) جزییات