لیست کلاس‌های مرکزباغ بانوان طلوع
ردیف نام کلاس جزییات
۱ خياطی ( نازك دوزی) جزییات
۲ خياطی ( ضخيم دوزی) جزییات
۳ چهل تكه جزییات