لیست کلاس‌های مرکزباغ بانوان طلوع
ردیف نام کلاس جزییات
۱ خياطی ( نازك دوزی) جزییات
۲ خودآرايی (براشينگ) جزییات
۳ كوتاهی مو جزییات
۴ بافت مو جزییات
۵ شيرينی پزی وكيك پزی جزییات
۶ آشپزی فوری(فينگر،سوسيس وكالباس خانگي) جزییات