لیست کلاس‌های مرکزمرکز آفرینش های ادبی قلمستان
ردیف نام کلاس جزییات
۱ کارگاه لذت نوشتن جزییات
۲ كارگاه نون نويسندگي جزییات
۳ كارگاه شعر بزرگسال جزییات
۴ ادبيات كهن (متون نثر ونظم) جزییات
۵ مهارت های نوشتاری 1و2 جزییات
۶ كارگاه ويراستاري پيشرفته جزییات
۷ دوره داستان نویسی نوجوان جزییات