لیست کلاس‌های مرکزمرکز آفرینش های ادبی قلمستان
ردیف نام کلاس جزییات
۱ ادبيات كهن (متون نثر ونظم) جزییات
۲ کارگاه لذت نوشتن جزییات
۳ كارگاه نون نويسندگي جزییات
۴ كارگاه شعر بزرگسال جزییات
۵ كارگاه ويراستاري پيشرفته جزییات
۶ مهارت های نوشتاری 1و2 جزییات
۷ دوره داستان نویسی نوجوان جزییات