لیست کلاس‌های مرکزفرهنگسرای تخصصی رسانه
ردیف نام کلاس جزییات
۱ عکاسی جزییات
۲ تكنيك هاي مصاحبه جزییات