لیست کلاس‌های مرکزفرهنگسرای تخصصی رسانه
ردیف نام کلاس جزییات
۱ تكنيك هاي مصاحبه جزییات
۲ عکاسی جزییات
۳ خبر نويسي در رسانه ها جزییات