لیست کلاس‌های مرکزفرهنگسرای تخصصی رسانه
ردیف نام کلاس جزییات
۱ تكنيك هاي مصاحبه جزییات