لیست کلاس‌های مرکزباغ بانوان پردیس
ردیف نام کلاس جزییات
۱ شيرينی پزی وكيك پزی جزییات
۲ آشپزی فوری(فينگر،سوسيس وكالباس خانگي) جزییات