لیست کلاس‌های مرکزباغ بانوان پردیس
ردیف نام کلاس جزییات
۱ خودآرايی (براشينگ) جزییات
۲ آشپزی فوری(فينگر،سوسيس وكالباس خانگي) جزییات
۳ شيرينی پزی وكيك پزی جزییات
۴ كوتاهی مو جزییات
۵ خياطی ( نازك دوزی) جزییات