لیست کلاس‌های مرکزورزشگاه باغ بانوان پردیس
ردیف نام کلاس جزییات
۱ آمادگی جسمانی جزییات
۲ ایروبیک جزییات
۳ پیلاتس جزییات
۴ یوگا جزییات