لیست کلاس‌های مرکزورزشگاه باغ بانوان پردیس
ردیف نام کلاس جزییات
۱ پیلاتس جزییات
۲ یوگا جزییات
۳ ایروبیک جزییات
۴ آمادگی جسمانی جزییات