لیست کلاس‌های مرکزمجموعه فرهنگی تفریحی باغ فدک
ردیف نام کلاس جزییات
۱ بافت مو جزییات
۲ بسته هاي آموزشي مناسبتي جزییات
۳ خياطی ( نازك دوزی) جزییات
۴ كوتاهی مو جزییات
۵ كار با چرم جزییات
۶ خودآرايی (براشينگ) جزییات
۷ شيرينی پزی وكيك پزی جزییات
۸ دسرها جزییات
۹ آشپزی سنتی جزییات