لیست کلاس‌های مرکزورزشگاه باغ فدک
ردیف نام کلاس جزییات
۱ او اسپرت جزییات
۲ پیلاتس جزییات
۳ برایتونیک جزییات
۴ ایروبیک جزییات