لیست دروس

دوره‌های آموزشی یافت‌شده:367

ردیف نام کلاس مرکز جزییات
۱ مهارت ذهنی ( دقت وتوجه) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲ مهارت ذهنی ( تقويت حافظه) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۳ تقويت مهارت هاي يادگيريپ1 خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۴ مفاهيم علوم پايه (گياهان) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۵ بازی و ریاضی خلاق خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۶ بازی نمایش خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۷ بازی با رنگ خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۸ بازی های حركتی خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۹ بازی قصه خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۱۰ تقويت مهارت هاي يادگيري3 خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۱۱ تقويت مهارت هاي يادگيري2 خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۱۲ روبیك 1 و2 خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۱۳ مهارت هاي ارتباطي و اجتماعي كودك خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۱۴ تكنيك هوش افزايي خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۱۵ سودوكو خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۱۶ پا به پاي كودك پيشرفته (2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۱۷ پا به پاي كودك تكميلي(2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۱۸ مهارت ذهنی ( تفكر خلاق) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۱۹ مفاهيم علوم پايه (جانوران) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۰ خمير بازي خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۱ نقاشي عمومي كودكان خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۲ پا به پاي كودك مقدماتي(2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۳ آموزش خلاقيت كودك ونوجوان خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۴ آزمايشگاه كودك خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۵ بازی با سفال خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۶ والیبال مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۲۷ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۲۸ تکواندو مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۲۹ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۳۰ ژیمناستیک مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۳۱ کاراته مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۳۲ عروسك دوزی خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۳۳ آشپزی فوری(فينگر،سوسيس وكالباس خانگي) باغ بانوان پردیس جزییات
۳۴ شيرينی پزی وكيك پزی باغ بانوان پردیس جزییات
۳۵ بسته هاي آموزشي مناسبتي خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۳۶ خياطی ( نازك دوزی) خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۳۷ دسرها خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۳۸ خياطی ( ضخيم دوزی) خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۳۹ مينا كاري خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۴۰ آشپزی فوری(فينگر،سوسيس وكالباس خانگي) خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۴۱ قلاب بافی خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۴۲ مينا كاري فرهنگسرای نوجوان جزییات
۴۳ نقاشي و طراحي خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۴۴ ميل بافی خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۴۵ محقق كودك ونوجوان فرهنگسرای پرسش جزییات
۴۶ بافت مو فرهنگسرای نوجوان جزییات
۴۷ فيروزه كوبي خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۴۸ خودآرايی (براشينگ) فرهنگسرای نوجوان جزییات
۴۹ نقاشي و طراحي فرهنگسرای نوجوان جزییات
۵۰ بافت مو خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۵۱ خودآرايی (براشينگ) خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۵۲ سرمه دوزی خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۵۳ خياطی ( دوخت لباس های بچه گانه) خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۵۴ جواهر دوزی خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۵۵ خياطی ( نازك دوزی) فرهنگسرای نوجوان جزییات
۵۶ كار تزيينی بانمد (كچه) خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۵۷ عروسك سازی فرهنگسرای نوجوان جزییات
۵۸ كافی شاپ فرهنگسرای نوجوان جزییات
۵۹ فيروزه كوبي فرهنگسرای نوجوان جزییات
۶۰ زيور آلات خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۶۱ آشپزی سنتی فرهنگسرای نوجوان جزییات
۶۲ دوره های آموزش خانواده فرهنگسرای پرسش جزییات
۶۳ والیبال مجموعه ورزشی ابرار جزییات
۶۴ ميل بافی فرهنگسرای نوجوان جزییات
۶۵ بدمینتون مجموعه ورزشی ابرار جزییات
۶۶ قلاب بافی فرهنگسرای نوجوان جزییات
۶۷ پیلاتس مجموعه ورزشی ابرار جزییات
۶۸ والیبال مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۶۹ پیلاتس مجموعه ورزشی کمال جزییات
۷۰ ژیمناستیک مجموعه ورزشی سلامت جزییات
۷۱ فوتسال مجموعه ورزشی طیب جزییات
۷۲ یوگا مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۷۳ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۷۴ والیبال مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۷۵ تکواندو مجموعه ورزشی کمال جزییات
۷۶ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی سودان جزییات
۷۷ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی میخک جزییات
۷۸ فوتسال مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۷۹ تکواندو مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۸۰ بدمینتون مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۸۱ بسکتبال مجموعه ورزشی طیب جزییات
۸۲ برایتونیک مجموعه ورزشی شهدای کوجان جزییات
۸۳ ایروبیک ورزشگاه خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۸۴ والیبال مجموعه ورزشی شهدای وحید جزییات
۸۵ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی پزوه جزییات
۸۶ بدمینتون مجموعه ورزشی شهدای وحید جزییات
۸۷ بسکتبال مجموعه ورزشی شهدای وحید جزییات
۸۸ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای وحید جزییات
۸۹ والیبال مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۹۰ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهدای قائمیه جزییات
۹۱ ژیمناستیک مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۹۲ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهدای کوجان جزییات
۹۳ ژیمناستیک مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۹۴ تکواندو مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۹۵ بسکتبال مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۹۶ تکواندو مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۹۷ ژیمناستیک مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۹۸ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی کمال جزییات
۹۹ والیبال مجموعه ورزشی سلامت جزییات
۱۰۰ کاراته مجموعه ورزشی سودان جزییات
۱۰۱ والیبال مجموعه ورزشی ابن سینا جزییات
۱۰۲ ژیمناستیک مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۱۰۳ دفاع شخصی مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۱۰۴ آمادگی جسمانی زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۱۰۵ ایروبیک زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۱۰۶ پیلاتس ورزشگاه خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۱۰۷ ژیمناستیک زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۱۰۸ فوتسال مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۰۹ فوتسال مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۱۱۰ کونگفو مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۱۱۱ کاراته زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۱۱۲ ژیمناستیک مجموعه ورزشی میخک جزییات
۱۱۳ ووشو زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۱۱۴ والیبال مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۱۱۵ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای قائمیه جزییات
۱۱۶ والیبال مجموعه ورزشی شهدای قائمیه جزییات
۱۱۷ دفاع شخصی مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۱۱۸ ایروبیک مجموعه ورزشی میخک جزییات
۱۱۹ ایروبیک مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۱۲۰ پیلاتس مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۱۲۱ والیبال مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۱۲۲ فوتسال مجموعه ورزشی سلامت جزییات
۱۲۳ کونگفو مجموعه ورزشی سودان جزییات
۱۲۴ موی تای مجموعه ورزشی سودان جزییات
۱۲۵ ژیمناستیک مجموعه ورزشی سودان جزییات
۱۲۶ ایروبیک مجموعه ورزشی سودان جزییات
۱۲۷ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی نور جزییات
۱۲۸ والیبال مجموعه ورزشی نور جزییات
۱۲۹ فوتسال مجموعه ورزشی نور جزییات
۱۳۰ فوتسال مجموعه ورزشی کمال جزییات
۱۳۱ تکواندو مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۱۳۲ تای چی چوان مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۳۳ تکواندو مجموعه ورزشی سلامت جزییات
۱۳۴ تکواندو مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۱۳۵ یوگا مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۱۳۶ فوتسال مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۱۳۷ پیلاتس مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۱۳۸ والیبال مجموعه ورزشی کمال جزییات
۱۳۹ یوگا ورزشگاه باغ بانوان پردیس جزییات
۱۴۰ ایروبیک مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۴۱ کاراته مجموعه ورزشی میخک جزییات
۱۴۲ ایروبیک مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۱۴۳ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهدای وحید جزییات
۱۴۴ برایتونیک مجموعه ورزشی پزوه جزییات
۱۴۵ تکواندو ورزشگاه خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۱۴۶ برایتونیک مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۴۷ پیلاتس مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۴۸ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی ابن سینا جزییات
۱۴۹ کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی میخک جزییات
۱۵۰ فوتسال مجموعه ورزشی پزوه جزییات
۱۵۱ پیلاتس مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۱۵۲ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۱۵۳ والیبال مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۱۵۴ فوتسال مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۱۵۵ بسکتبال مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۱۵۶ بسکتبال مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۱۵۷ هندبال مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۱۵۸ آمادگی جسمانی ورزشگاه باغ بانوان پردیس جزییات
۱۵۹ پیلاتس ورزشگاه باغ بانوان پردیس جزییات
۱۶۰ نینجا مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۱۶۱ والیبال مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۱۶۲ والیبال مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۶۳ ایروبیک مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۱۶۴ تکواندو مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۶۵ فوتسال مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۱۶۶ او اسپرت ورزشگاه خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۱۶۷ والیبال مجموعه ورزشی پزوه جزییات
۱۶۸ سیمرغ مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۶۹ پیلاتس مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۱۷۰ والیبال مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۱۷۱ یوگا مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۱۷۲ والیبال مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۱۷۳ بدمینتون مجموعه ورزشی ابن سینا جزییات
۱۷۴ بسکتبال مجموعه ورزشی شهدای کوجان جزییات
۱۷۵ بسکتبال مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۷۶ ایروبیک ورزشگاه باغ بانوان پردیس جزییات
۱۷۷ والیبال مجموعه ورزشی طیب جزییات
۱۷۸ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای کوجان جزییات
۱۷۹ شنا آموزشی استخر نمونه(کردآباد) جزییات
۱۸۰ پیلاتس مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۸۱ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۸۲ تکواندو مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۸۳ کاراته ورزشگاه خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۱۸۴ ژیمناستیک مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۸۵ کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۱۸۶ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۱۸۷ بدمینتون مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۸۸ سافتبال ورزشگاه مشتاق جزییات
۱۸۹ تکواندو مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۱۹۰ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۱۹۱ ووشو مجموعه ورزشی سلامت جزییات
۱۹۲ ووشو مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۱۹۳ هندبال مجموعه ورزشی طیب جزییات
۱۹۴ کونگفو مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۹۵ فوتسال مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۹۶ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۹۷ کاراته مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۹۸ دفاع شخصی مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۹۹ ژیمناستیک مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۲۰۰ ایروبیک مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۲۰۱ پیلاتس مجموعه ورزشی ابن سینا جزییات
۲۰۲ پیلاتس مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۲۰۳ ایروبیک مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۲۰۴ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهدای فردوان جزییات
۲۰۵ فوتسال مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۲۰۶ یوگا مجموعه ورزشی ابرار جزییات
۲۰۷ کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۲۰۸ تکواندو مجموعه ورزشی نور جزییات
۲۰۹ تکواندو مجموعه ورزشی میخک جزییات
۲۱۰ پیلاتس مجموعه ورزشی میخک جزییات
۲۱۱ فوتسال مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۲۱۲ کونگفو مجموعه ورزشی میخک جزییات
۲۱۳ دفاع شخصی مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۲۱۴ خياطی ( نازك دوزی) باغ بانوان طلوع جزییات
۲۱۵ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی سلامت جزییات
۲۱۶ ژیمناستیک مجموعه ورزشی کمال جزییات
۲۱۷ ایروبیک مجموعه ورزشی شهدای قائمیه جزییات
۲۱۸ بدمینتون مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۲۱۹ تکواندو مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۲۲۰ آمادگی جسمانی (سالن توپی) مجموعه ورزشی کمال جزییات
۲۲۱ بسکتبال مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۲۲۲ ایروبیک مجموعه ورزشی شهدای کوجان جزییات
۲۲۳ کونگفو مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۲۲۴ والیبال مجموعه ورزشی شهدای کوجان جزییات
۲۲۵ یوگا مجموعه ورزشی میخک جزییات
۲۲۶ ژیمناستیک مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۲۲۷ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۲۲۸ کونگفو مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۲۲۹ یوگا مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۲۳۰ کاراته مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۲۳۱ والیبال مجموعه ورزشی شهدای فردوان جزییات
۲۳۲ خياطی ( ضخيم دوزی) باغ بانوان طلوع جزییات
۲۳۳ چهل تكه باغ بانوان طلوع جزییات
۲۳۴ بدمینتون مجموعه ورزشی شهدای فردوان جزییات
۲۳۵ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای فردوان جزییات
۲۳۶ آمادگی جسمانی (سالن توپی) مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۲۳۷ ورزش در آب استخر نمونه(کردآباد) جزییات
۲۳۸ بدمینتون مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۲۳۹ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۲۴۰ کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۲۴۱ کونگفو مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۲۴۲ بدمینتون مجموعه ورزشی کمال جزییات
۲۴۳ کاراته مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۲۴۴ کاراته مجموعه ورزشی نور جزییات
۲۴۵ بدمینتون مجموعه ورزشی نور جزییات
۲۴۶ تکواندو مجموعه ورزشی سودان جزییات
۲۴۷ کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی سودان جزییات
۲۴۸ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۲۴۹ پیلاتس زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۲۵۰ تکواندو زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۲۵۱ جودو زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۲۵۲ كار با چرم خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۲۵۳ ایروبیک مجموعه ورزشی شهدای فردوان جزییات
۲۵۴ فوتسال مجموعه ورزشی توانا جزییات
۲۵۵ تکواندو مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۲۵۶ یوگا مجموعه ورزشی برنا جزییات
۲۵۷ ایروبیک مجموعه ورزشی برنا جزییات
۲۵۸ برایتونیک مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۲۵۹ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی توانا جزییات
۲۶۰ والیبال مجموعه ورزشی برنا جزییات
۲۶۱ کونگفو مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۲۶۲ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی برنا جزییات
۲۶۳ برایتونیک مجموعه ورزشی برنا جزییات
۲۶۴ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۲۶۵ فوتسال مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۲۶۶ پیلاتس مجموعه ورزشی برنا جزییات
۲۶۷ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۲۶۸ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۲۶۹ فریزبی مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۲۷۰ پیلاتس مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۲۷۱ پیلاتس مجموعه ورزشی توانا جزییات
۲۷۲ تکواندو مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۲۷۳ یوگا مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۲۷۴ تکواندو مجموعه ورزشی توانا جزییات
۲۷۵ کاراته مجموعه ورزشی توانا جزییات
۲۷۶ بدمینتون مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۲۷۷ والیبال مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۲۷۸ والیبال مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۲۷۹ کاراته مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۲۸۰ فوتسال مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۲۸۱ والیبال مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۲۸۲ ژیمناستیک مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۲۸۳ ایروبیک مجموعه ورزشی توانا جزییات
۲۸۴ برایتونیک مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۲۸۵ ژیمناستیک مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۲۸۶ تکواندو مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۲۸۷ دفاع شخصی مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۲۸۸ بدمینتون مجموعه ورزشی توانا جزییات
۲۸۹ پیلاتس مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۲۹۰ دفاع شخصی مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۲۹۱ ژیمناستیک مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۲۹۲ والیبال مجموعه ورزشی توانا جزییات
۲۹۳ ایروبیک (سالن توپی) مجموعه ورزشی برنا جزییات
۲۹۴ ایروبیک مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۲۹۵ فوتسال مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۲۹۶ ژیمناستیک مجموعه ورزشی توانا جزییات
۲۹۷ کاراته مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۲۹۸ کاراته مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۲۹۹ فوتسال مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۳۰۰ والیبال مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۳۰۱ ژیمناستیک مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۳۰۲ دفاع شخصی مجموعه ورزشی توانا جزییات
۳۰۳ بوکس مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۳۰۴ دفاع شخصی مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۳۰۵ سیمرغ مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۳۰۶ جودو مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۳۰۷ ووشو مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۳۰۸ پیلاتس مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۳۰۹ ووشو مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۳۱۰ نقاشي تخصصي8تا12سال(مقدماتي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۱۱ تئاتر تخصصي 8تا 12 سال( تكميلي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۱۲ تئاتر تخصصي 8تا 12 سال( مقدماتي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۱۳ بازي درمان (2) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۱۴ مفاهيم علوم پايه (گياهان) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۱۵ نقاشي عمومي كودكان خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۱۶ بازي درمان (1) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۱۷ نقاشي تخصصي 5تا 7 سال(مقدماتي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۱۸ مهارت ذهنی ( بازي وتمركز) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۳۱۹ بازی با طبیعت خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۲۰ نقاشي تخصصي 5تا 7 سال(پيشرفته) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۲۱ بازی و سلامت خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۲۲ تئاتر تخصصي 5تا7سال( تكميلي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۲۳ بازی با رنگ خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۲۴ تكنيك هاي هوش هيجاني خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۲۵ بازی های حركتی خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۲۶ تقويت مهارت هاي يادگيري2 خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۲۷ تئاتر تخصصي 5تا7سال( مقدماتي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۲۸ آشپز باشی كودك و نوجوان خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۲۹ قصه درماني خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۳۰ کارگاه نوین کودک و نوجوان 8 جلسه ای خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۳۱ بازی قصه خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۳۲ تئاتر تخصصي 5تا7سال( پيشرفته) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۳۳ بازی با سفال خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۳۴ خياط كوچولو خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۳۵ پرورش حواس خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۳۶ بازی و ریاضی خلاق خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۳۷ تكنيك هاي هوش رياضي خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۳۸ مهارت هاي ارتباطي و اجتماعي كودك خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۳۹ مهارت ذهنی ( بازي وتمركز) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۴۰ پا به پاي كودك تكميلي(2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۴۱ آموزش خلاقيت كودك ونوجوان خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۴۲ پا به پاي كودك پيشرفته (2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۴۳ مهارت ذهنی ( تقويت حافظه) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۴۴ آزمايشگاه كودك خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۴۵ پا به پاي كودك مقدماتي(2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۴۶ مفاهيم علوم پايه (جانوران) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۴۷ مهارت ذهنی ( دقت وتوجه) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۴۸ تكنيك هاي مصاحبه فرهنگسرای تخصصی رسانه جزییات
۳۴۹ كارگاه المپيادنجوم مرکز نجوم ادیب جزییات
۳۵۰ ستاره شناس كوچولو(4تا6سال) مرکز نجوم ادیب جزییات
۳۵۱ آزمايشگاه نجوم بزرگسال(دهم به بالا) مرکز نجوم ادیب جزییات
۳۵۲ ادبيات كهن (متون نثر ونظم) مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۳۵۳ ستاره شناسي پايه2بزرگسال( دهم به بالا) مرکز نجوم ادیب جزییات
۳۵۴ كيهان شناسي بزرگسال(دهم به بالا) مرکز نجوم ادیب جزییات
۳۵۵ نجوم رصدي اول تا ششم مرکز نجوم ادیب جزییات
۳۵۶ كارگاه نون نويسندگي مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۳۵۷ كودك ستاره شناس1(اول تا سوم دبستان) مرکز نجوم ادیب جزییات
۳۵۸ کارگاه لذت نوشتن مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۳۵۹ كارگاه شعر بزرگسال مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۳۶۰ مهارت های نوشتاری 1و2 مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۳۶۱ كارگاه ويراستاري پيشرفته مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۳۶۲ ستاره شناسي پايه1 بزرگسال( دهم به بالا) مرکز نجوم ادیب جزییات
۳۶۳ دوره داستان نویسی نوجوان مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۳۶۴ نجوم رصدی (همراه يك جلسه عملي نيم روزي خارج شهر)دهم به بالا مرکز نجوم ادیب جزییات
۳۶۵ English time5A خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۳۶۶ زبان انگليسی english time2 خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۳۶۷ زبان انگليسی english time3 خانه جوان (باقوشخانه) جزییات