لیست دروس

دوره‌های آموزشی یافت‌شده:438

ردیف نام کلاس مرکز جزییات
۱ زيور آلات خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۲ خياطی ( نازك دوزی) فرهنگسرای نوجوان جزییات
۳ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهدای وحید جزییات
۴ فضانورد كوچك (مقطع دبستان) مرکز نجوم ادیب جزییات
۵ كودك ستاره شناس2(چهارم تا ششم دبستان) مرکز نجوم ادیب جزییات
۶ محقق كودك ونوجوان فرهنگسرای پرسش جزییات
۷ كارگاه شعر بزرگسال مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۸ ستاره شناسي پايه1نوجوان(هفتم تا نهم) مرکز نجوم ادیب جزییات
۹ کارگاه لذت نوشتن مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۱۰ كارگاه نون نويسندگي مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۱۱ ستاره شناسي پايه2بزرگسال( دهم به بالا) مرکز نجوم ادیب جزییات
۱۲ كودك ستاره شناس1(اول تا سوم دبستان) مرکز نجوم ادیب جزییات
۱۳ ستاره شناس كوچولو(4تا6سال) مرکز نجوم ادیب جزییات
۱۴ ادبيات كهن (متون نثر ونظم) مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۱۵ ستاره شناسي پايه1 بزرگسال( دهم به بالا) مرکز نجوم ادیب جزییات
۱۶ كارگاه ويراستاري پيشرفته مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۱۷ مهارت های نوشتاری 1و2 مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۱۸ نقاشي و طراحي خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۱۹ دوره داستان نویسی نوجوان مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۲۰ رباتيك ( بالاي 7 سال) فرهنگسرای نوجوان جزییات
۲۱ آزمايشگاه نجوم بزرگسال(دهم به بالا) مرکز نجوم ادیب جزییات
۲۲ شيرينی پزی وكيك پزی فرهنگسرای نوجوان جزییات
۲۳ بافت مو فرهنگسرای نوجوان جزییات
۲۴ آشپزی سنتی خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۲۵ تكنيك هاي هوش هيجاني خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۶ دسرها خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۲۷ آشپزی فوری(فينگر،سوسيس وكالباس خانگي) فرهنگسرای نوجوان جزییات
۲۸ دوره های آموزش خانواده فرهنگسرای نوجوان جزییات
۲۹ زبان انگليسی english time1 فرهنگسرای نوجوان جزییات
۳۰ نجوم رصدي اول تا ششم مرکز نجوم ادیب جزییات
۳۱ زبان انگليسی magic time فرهنگسرای نوجوان جزییات
۳۲ مينا كاري خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۳۳ نقاشي عمومي كودكان خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۳۴ دوره های آموزش خانواده فرهنگسرای پرسش جزییات
۳۵ تقويت مهارت هاي يادگيري(پيش از دبستان)1 خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۳۶ نجوم رصدی (همراه يك جلسه عملي نيم روزي خارج شهر)دهم به بالا مرکز نجوم ادیب جزییات
۳۷ كودك ستاره شناس1(چهارم تا ششم دبستان) مرکز نجوم ادیب جزییات
۳۸ آزمايشگاه نجوم كودك(اول تا ششم) مرکز نجوم ادیب جزییات
۳۹ كيهان شناسي بزرگسال(دهم به بالا) مرکز نجوم ادیب جزییات
۴۰ زيور آلات فرهنگسرای نوجوان جزییات
۴۱ نان های حجيم باغ بانوان پردیس جزییات
۴۲ آشپزی فوری(فينگر،سوسيس وكالباس خانگي) باغ بانوان پردیس جزییات
۴۳ بازی نمایش خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۴۴ مهارت ذهنی ( تقويت حافظه) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۴۵ مهارت هاي ارتباطي و اجتماعي كودك خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۴۶ بازی های حركتی خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۴۷ بازی قصه خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۴۸ بازی با رنگ خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۴۹ مفاهيم علوم پايه (گياهان) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۵۰ مهارت ذهنی ( دقت وتوجه) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۵۱ ميل بافی فرهنگسرای نوجوان جزییات
۵۲ عروسك سازی خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۵۳ مفاهيم علوم پايه (جانوران) فرهنگسرای نوجوان جزییات
۵۴ بازی و ریاضی خلاق خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۵۵ فيروزه كوبي خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۵۶ كافی شاپ خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۵۷ بازی و ریاضی خلاق فرهنگسرای نوجوان جزییات
۵۸ بسته آموزشي كودك خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۵۹ بازی های حركتی فرهنگسرای نوجوان جزییات
۶۰ مينا كاري فرهنگسرای نوجوان جزییات
۶۱ قلاب بافی فرهنگسرای نوجوان جزییات
۶۲ خودآرايی (براشينگ) فرهنگسرای نوجوان جزییات
۶۳ مهارت ذهنی ( دقت وتوجه) فرهنگسرای نوجوان جزییات
۶۴ كار با چرم خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۶۵ پا به پاي كودك تكميلي(2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۶۶ آموزش خلاقيت كودك ونوجوان خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۶۷ برزيل دوزی خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۶۸ آشپزی فوری(فينگر،سوسيس وكالباس خانگي) خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۶۹ كار تزيينی بانمد (كچه) خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۷۰ مفاهيم علوم پايه (جانوران) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۷۱ خمير بازي خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۷۲ نقاشي و طراحي فرهنگسرای نوجوان جزییات
۷۳ جواهر دوزی خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۷۴ سرمه دوزی خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۷۵ خودآرايی (براشينگ) خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۷۶ شيرينی پزی وكيك پزی باغ بانوان پردیس جزییات
۷۷ بازی با سفال خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۷۸ تكنيك هوش افزايي خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۷۹ قلاب بافی خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۸۰ ميل بافی خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۸۱ پا به پاي كودك مقدماتي(2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۸۲ پا به پاي كودك پيشرفته (2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۸۳ خياطی ( نازك دوزی) خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۸۴ آشپزی سنتی فرهنگسرای نوجوان جزییات
۸۵ تکنیک های مجری گری نوجوان فرهنگسرای نوجوان جزییات
۸۶ دسرها فرهنگسرای نوجوان جزییات
۸۷ نقاشي تخصصي 5تا 7 سال(مقدماتي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۸۸ آی كیو مس(چرتكه) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۸۹ عروسك سازی فرهنگسرای نوجوان جزییات
۹۰ عروسك دوزی فرهنگسرای نوجوان جزییات
۹۱ خياطی ( نازك دوزی) باغ بانوان پردیس جزییات
۹۲ آی كیو مس(چرتكه) فرهنگسرای نوجوان جزییات
۹۳ تئاتر تخصصي 8تا 12 سال( پيشرفته) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۹۴ زبان انگليسی english time2 خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۹۵ English time5A خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۹۶ پرورش حواس خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۹۷ تفسير قرآن فرهنگسرای نوجوان جزییات
۹۸ یوگا مجموعه ورزشی ابرار جزییات
۹۹ بازی قصه خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۰۰ مهارت ذهني (مفاهيم ادراكي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۰۱ تكنيك هاي هوش هيجاني خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۰۲ بازی با رنگ خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۰۳ مفاهيم علوم پايه (جانوران) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۰۴ زبان انگليسی english time3 خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۱۰۵ نقاشي عمومي كودكان خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۰۶ تئاتر تخصصي 5تا7سال( مقدماتي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۰۷ آموزش خلاقيت كودك ونوجوان خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۰۸ تئاتر تخصصي 5تا7سال( پيشرفته) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۰۹ تئاتر تخصصي 5تا7سال( تكميلي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۱۰ بازی های حركتی خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۱۱ پا به پاي كودك تكميلي(2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۱۲ پا به پاي كودك مقدماتي(2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۱۳ پا به پاي كودك پيشرفته (2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۱۴ آزمايشگاه كودك خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۱۵ مهارت ذهنی ( تقويت حافظه) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۱۶ والیبال مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۱۱۷ فوتسال مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۱۱۸ تکواندو مجموعه ورزشی سلامت جزییات
۱۱۹ تکواندو مجموعه ورزشی کمال جزییات
۱۲۰ والیبال مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۱۲۱ والیبال مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۲۲ ژیمناستیک مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۲۳ ژیمناستیک مجموعه ورزشی میخک جزییات
۱۲۴ تای چی چوان مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۲۵ سیمرغ مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۲۶ والیبال مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۱۲۷ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۱۲۸ والیبال مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۱۲۹ تکواندو مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۱۳۰ والیبال مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۳۱ ژیمناستیک مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۳۲ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۳۳ تکواندو مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۳۴ یوگا مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۳۵ جودو مجموعه ورزشی میخک جزییات
۱۳۶ کاراته مجموعه ورزشی میخک جزییات
۱۳۷ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی میخک جزییات
۱۳۸ بدمینتون مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۳۹ پیلاتس مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۱۴۰ فوتسال مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۱۴۱ بسکتبال مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۱۴۲ پیلاتس مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۱۴۳ فوتسال مجموعه ورزشی سلامت جزییات
۱۴۴ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۱۴۵ ایروبیک ورزشگاه خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۱۴۶ برایتونیک مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۴۷ پیلاتس مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۴۸ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۱۴۹ پیلاتس مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۱۵۰ والیبال مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۱۵۱ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی کمال جزییات
۱۵۲ پیلاتس مجموعه ورزشی کمال جزییات
۱۵۳ والیبال مجموعه ورزشی کمال جزییات
۱۵۴ فوتسال مجموعه ورزشی کمال جزییات
۱۵۵ تکواندو ورزشگاه خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۱۵۶ ایروبیک مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۵۷ فوتسال مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۵۸ پیلاتس مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۵۹ آموزش لگو مقدماتی خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۶۰ تکواندو مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۱۶۱ او اسپرت ورزشگاه خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۱۶۲ فوتسال مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۱۶۳ پیلاتس ورزشگاه خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۱۶۴ فوتسال مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۱۶۵ تکواندو مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۱۶۶ ژیمناستیک مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۱۶۷ یوگا مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۱۶۸ بدمینتون مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۱۶۹ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۱۷۰ بسکتبال مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۱۷۱ والیبال مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۱۷۲ خياط كوچولو خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۷۳ بدمینتون مجموعه ورزشی ابرار جزییات
۱۷۴ بازی و ریاضی خلاق خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۷۵ والیبال مجموعه ورزشی ابن سینا جزییات
۱۷۶ والیبال مجموعه ورزشی ابرار جزییات
۱۷۷ ایروبیک مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۱۷۸ ووشو مجموعه ورزشی سلامت جزییات
۱۷۹ بدمینتون مجموعه ورزشی شهدای وحید جزییات
۱۸۰ پیلاتس مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۱۸۱ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهدای فردوان جزییات
۱۸۲ پیلاتس مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۱۸۳ ژیمناستیک مجموعه ورزشی سلامت جزییات
۱۸۴ مفاهيم علوم پايه (گياهان) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۸۵ بازی با طبیعت خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۸۶ ژیمناستیک مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۱۸۷ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی ابن سینا جزییات
۱۸۸ بسکتبال مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۱۸۹ پیلاتس مجموعه ورزشی ابرار جزییات
۱۹۰ تکواندو مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۱۹۱ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای کوجان جزییات
۱۹۲ بدمینتون مجموعه ورزشی ابن سینا جزییات
۱۹۳ نینجا مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۱۹۴ تکواندو مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۹۵ بسکتبال مجموعه ورزشی شهدای کوجان جزییات
۱۹۶ بازی با سفال خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۹۷ کارگاه نوین کودک و نوجوان 8 جلسه ای خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۹۸ آشپز باشی كودك و نوجوان خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۹۹ مهارت هاي ارتباطي و اجتماعي كودك خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۰۰ تكنيك هوش افزايي خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۰۱ تقويت مهارت هاي يادگيري(پيش از دبستان)1 خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۰۲ مهارت ذهنی ( دقت وتوجه) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۰۳ برایتونیک مجموعه ورزشی شهدای کوجان جزییات
۲۰۴ هندبال مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۲۰۵ والیبال مجموعه ورزشی سلامت جزییات
۲۰۶ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای وحید جزییات
۲۰۷ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی پزوه جزییات
۲۰۸ تکواندو مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۲۰۹ فوتسال مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۲۱۰ فوتسال مجموعه ورزشی طیب جزییات
۲۱۱ ایروبیک مجموعه ورزشی شهدای قائمیه جزییات
۲۱۲ والیبال مجموعه ورزشی شهدای قائمیه جزییات
۲۱۳ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای قائمیه جزییات
۲۱۴ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی نور جزییات
۲۱۵ والیبال مجموعه ورزشی شهدای وحید جزییات
۲۱۶ والیبال مجموعه ورزشی نور جزییات
۲۱۷ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۲۱۸ فوتسال مجموعه ورزشی پزوه جزییات
۲۱۹ برایتونیک مجموعه ورزشی پزوه جزییات
۲۲۰ والیبال مجموعه ورزشی پزوه جزییات
۲۲۱ ایروبیک مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۲۲۲ دفاع شخصی مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۲۲۳ ووشو مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۲۲۴ آمادگی جسمانی زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۲۲۵ ژیمناستیک زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۲۲۶ والیبال مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۲۲۷ کاراته مجموعه ورزشی نور جزییات
۲۲۸ بسکتبال مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۲۲۹ فوتسال مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۲۳۰ هندبال مجموعه ورزشی شهدای کوجان جزییات
۲۳۱ ایروبیک زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۲۳۲ ووشو زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۲۳۳ کاراته زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۲۳۴ فوتسال مجموعه ورزشی نور جزییات
۲۳۵ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهدای قائمیه جزییات
۲۳۶ کونگفو مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۲۳۷ پیلاتس مجموعه ورزشی شهدای فردوان جزییات
۲۳۸ آمادگی جسمانی ورزشگاه باغ بانوان پردیس جزییات
۲۳۹ ژیمناستیک مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۲۴۰ کاراته مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۲۴۱ والیبال مجموعه ورزشی طیب جزییات
۲۴۲ بدمینتون مجموعه ورزشی شهدای فردوان جزییات
۲۴۳ کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی میخک جزییات
۲۴۴ هندبال مجموعه ورزشی طیب جزییات
۲۴۵ ژیمناستیک مجموعه ورزشی نور جزییات
۲۴۶ ایروبیک مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۲۴۷ ژیمناستیک مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۲۴۸ کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۲۴۹ بدمینتون مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۲۵۰ پیلاتس ورزشگاه باغ بانوان پردیس جزییات
۲۵۱ یوگا ورزشگاه باغ بانوان پردیس جزییات
۲۵۲ تکواندو مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۲۵۳ یوگا مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۲۵۴ ایروبیک ورزشگاه باغ بانوان پردیس جزییات
۲۵۵ ایروبیک مجموعه ورزشی میخک جزییات
۲۵۶ کونگفو مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۲۵۷ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۲۵۸ والیبال مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۲۵۹ بسکتبال مجموعه ورزشی شهدای وحید جزییات
۲۶۰ ژیمناستیک مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۲۶۱ والیبال مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۲۶۲ پیلاتس مجموعه ورزشی میخک جزییات
۲۶۳ تکواندو مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۲۶۴ تكنيك هاي مصاحبه فرهنگسرای تخصصی رسانه جزییات
۲۶۵ عکاسی فرهنگسرای تخصصی رسانه جزییات
۲۶۶ پیلاتس مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۲۶۷ خياطی ( ضخيم دوزی) باغ بانوان طلوع جزییات
۲۶۸ ایروبیک مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۲۶۹ خياطی ( نازك دوزی) باغ بانوان طلوع جزییات
۲۷۰ والیبال مجموعه ورزشی شهدای فردوان جزییات
۲۷۱ آشپزی فوری(فينگر،سوسيس وكالباس خانگي) باغ بانوان طلوع جزییات
۲۷۲ دسرها باغ بانوان طلوع جزییات
۲۷۳ جودو زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۲۷۴ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای فردوان جزییات
۲۷۵ پیلاتس مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۲۷۶ والیبال مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۲۷۷ والیبال مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۲۷۸ دوخت چادر و مقنعه باغ بانوان طلوع جزییات
۲۷۹ ژیمناستیک مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۲۸۰ کونگفو مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۲۸۱ بدمینتون مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۲۸۲ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۲۸۳ تکواندو مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۲۸۴ بازي درمان (1) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۸۵ ژیمناستیک مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۲۸۶ یوگا مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۲۸۷ ژیمناستیک مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۲۸۸ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی طیب جزییات
۲۸۹ پیلاتس مجموعه ورزشی ابن سینا جزییات
۲۹۰ برایتونیک مجموعه ورزشی شهدای فردوان جزییات
۲۹۱ یوگا مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۲۹۲ ژیمناستیک مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۲۹۳ کاراته مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۲۹۴ ووشو مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۲۹۵ آمادگی جسمانی (سالن توپی) مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۲۹۶ تکواندو مجموعه ورزشی سودان جزییات
۲۹۷ ایروبیک مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۲۹۸ مهارت ذهنی ( تفكر خلاق) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۹۹ رباتيك ( زير 7 سال) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۰۰ آشنايي با نهج البلاغه فرهنگسرای نوجوان جزییات
۳۰۱ بازي درمان (2) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۰۲ ایروبیک مجموعه ورزشی سودان جزییات
۳۰۳ تئاتر تخصصي 8تا 12 سال( مقدماتي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۰۴ فوتسال مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۳۰۵ کاراته مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۳۰۶ بدمینتون مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۳۰۷ کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۳۰۸ کاراته ورزشگاه خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۳۰۹ کونگفو مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۳۱۰ ژیمناستیک مجموعه ورزشی کمال جزییات
۳۱۱ فریزبی مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۳۱۲ آمادگی جسمانی (سالن توپی) مجموعه ورزشی کمال جزییات
۳۱۳ بدمینتون مجموعه ورزشی کمال جزییات
۳۱۴ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۳۱۵ بدمینتون مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۳۱۶ کاراته مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۳۱۷ بدنسازی (کار با دستگاه) مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۳۱۸ کاراته مجموعه ورزشی سودان جزییات
۳۱۹ دفاع شخصی مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۳۲۰ تکواندو مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۳۲۱ کونگفو مجموعه ورزشی سودان جزییات
۳۲۲ کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۳۲۳ کونگفو مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۳۲۴ بسکتبال مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۳۲۵ پیلاتس مجموعه ورزشی برنا جزییات
۳۲۶ ایروبیک (سالن توپی) مجموعه ورزشی برنا جزییات
۳۲۷ والیبال مجموعه ورزشی برنا جزییات
۳۲۸ ایروبیک مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۳۲۹ والیبال مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۳۳۰ یوگا مجموعه ورزشی میخک جزییات
۳۳۱ کونگفو مجموعه ورزشی میخک جزییات
۳۳۲ تکواندو مجموعه ورزشی میخک جزییات
۳۳۳ والیبال مجموعه ورزشی شهدای کوجان جزییات
۳۳۴ ایروبیک مجموعه ورزشی شهدای کوجان جزییات
۳۳۵ بدمینتون مجموعه ورزشی برنا جزییات
۳۳۶ بسکتبال مجموعه ورزشی برنا جزییات
۳۳۷ پیلاتس مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۳۳۸ فوتسال مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۳۳۹ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۳۴۰ ایروبیک مجموعه ورزشی برنا جزییات
۳۴۱ برایتونیک مجموعه ورزشی برنا جزییات
۳۴۲ یوگا مجموعه ورزشی برنا جزییات
۳۴۳ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۳۴۴ پیلاتس مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۳۴۵ تکواندو مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۳۴۶ فوتسال مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۳۴۷ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی برنا جزییات
۳۴۸ کونگفو مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۳۴۹ کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی سودان جزییات
۳۵۰ ایروبیک مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۳۵۱ فوتسال مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۳۵۲ ژیمناستیک مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۳۵۳ کاراته مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۳۵۴ تکواندو مجموعه ورزشی نور جزییات
۳۵۵ موی تای مجموعه ورزشی سودان جزییات
۳۵۶ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۳۵۷ تکواندو مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۳۵۸ تکواندو زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۳۵۹ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی سودان جزییات
۳۶۰ هندبال مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۳۶۱ فوتسال مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۳۶۲ کاراته مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۳۶۳ بدمینتون مجموعه ورزشی نور جزییات
۳۶۴ ایروبیک مجموعه ورزشی توانا جزییات
۳۶۵ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی توانا جزییات
۳۶۶ تکواندو مجموعه ورزشی توانا جزییات
۳۶۷ کاراته مجموعه ورزشی توانا جزییات
۳۶۸ دفاع شخصی مجموعه ورزشی توانا جزییات
۳۶۹ پیلاتس مجموعه ورزشی توانا جزییات
۳۷۰ بدمینتون مجموعه ورزشی توانا جزییات
۳۷۱ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی سلامت جزییات
۳۷۲ یوگا مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۳۷۳ ژیمناستیک مجموعه ورزشی توانا جزییات
۳۷۴ والیبال مجموعه ورزشی توانا جزییات
۳۷۵ فوتسال مجموعه ورزشی توانا جزییات
۳۷۶ بوکس مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۳۷۷ دفاع شخصی مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۳۷۸ ژیمناستیک مجموعه ورزشی سودان جزییات
۳۷۹ هندبال مجموعه ورزشی سلامت جزییات
۳۸۰ والیبال مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۳۸۱ فوتسال مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۳۸۲ کاراته مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۳۸۳ تکواندو مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۳۸۴ ووشو مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۳۸۵ سیمرغ مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۳۸۶ جودو مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۳۸۷ دفاع شخصی مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۳۸۸ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۳۸۹ برایتونیک مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۳۹۰ ژیمناستیک مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۳۹۱ پیلاتس مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۳۹۲ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۳۹۳ دفاع شخصی مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۳۹۴ دفاع شخصی مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۳۹۵ کاراته مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۳۹۶ بدمینتون مجموعه ورزشی شهدای قائمیه جزییات
۳۹۷ نقاشی روی پارچه خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۳۹۸ بسکتبال مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۳۹۹ نما/تزئينات شيشه وآيينه وظروف فرهنگسرای نوجوان جزییات
۴۰۰ ژیمناستیک مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۴۰۱ بدمینتون مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۴۰۲ بسکتبال مجموعه ورزشی شهدای فردوان جزییات
۴۰۳ شنا آموزشی استخر نور جزییات
۴۰۴ دوره داستان نویسی نوجوان فرهنگسرای نوجوان جزییات
۴۰۵ خوشنويسي فرهنگسرای نوجوان جزییات
۴۰۶ موی تای مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۴۰۷ شنا آموزشی استخر سرتاوه جزییات
۴۰۸ بدمینتون مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۴۰۹ پیلاتس مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۴۱۰ ورزش در آب استخر نمونه(کردآباد) جزییات
۴۱۱ شمع سازی باغ بانوان طلوع جزییات
۴۱۲ كوتاهی مو باغ بانوان طلوع جزییات
۴۱۳ شنا آموزشی استخر نمونه(کردآباد) جزییات
۴۱۴ آشپزی سنتی باغ بانوان طلوع جزییات
۴۱۵ خودآرايی (براشينگ) باغ بانوان طلوع جزییات
۴۱۶ عروسك دوزی باغ بانوان طلوع جزییات
۴۱۷ بافت مو باغ بانوان طلوع جزییات
۴۱۸ کونگفو مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۴۱۹ خياطی ( دوخت لباس های بچه گانه) باغ بانوان طلوع جزییات
۴۲۰ كار با چرم باغ بانوان طلوع جزییات
۴۲۱ بدمینتون مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۴۲۲ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۴۲۳ ایروبیک مجموعه ورزشی طیب جزییات
۴۲۴ بسکتبال مجموعه ورزشی طیب جزییات
۴۲۵ برایتونیک مجموعه ورزشی طیب جزییات
۴۲۶ عكاسي نجومي بزرگسال(دهم به بالا) مرکز نجوم ادیب جزییات
۴۲۷ نجوم رصدی (همراه يك جلسه عملي نيم روزي خارج شهر)دهم به بالا مرکز نجوم ادیب جزییات
۴۲۸ ستاره شناس كوچولو(4تا6سال) مرکز نجوم ادیب جزییات
۴۲۹ ستاره شناسي پايه2بزرگسال( دهم به بالا) مرکز نجوم ادیب جزییات
۴۳۰ آزمايشگاه نجوم كودك(اول تا ششم) مرکز نجوم ادیب جزییات
۴۳۱ ستاره شناسي پايه1 بزرگسال( دهم به بالا) مرکز نجوم ادیب جزییات
۴۳۲ كودك ستاره شناس1(اول تا سوم دبستان) مرکز نجوم ادیب جزییات
۴۳۳ ستاره شناسي پايه2نوجوان(هفتم تا نهم) مرکز نجوم ادیب جزییات
۴۳۴ كودك ستاره شناس1(چهارم تا ششم دبستان) مرکز نجوم ادیب جزییات
۴۳۵ زبان top notch1A باغ تجربه جزییات
۴۳۶ top Notch fandamental B خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۴۳۷ زبان top notch1C خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۴۳۸ زبان انگليسی english time4 خانه جوان (باقوشخانه) جزییات