لیست کلاس‌های گروه: رشته های خاص

دوره‌های آموزشی یافت‌شده: ۱

ردیف نام کلاس نام مرکز محل برگزاری کلاس جزییات
1 فریزبی مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) خیابان زینبیه- خیابان شهید غفاری-بعد از حرم زینبیه-شهرک امام خمینی(ره)- ورزشگاه امام خمینی(ره) جزییات