لیست کلاس‌های گروه: مهارت های علمی

دوره‌های آموزشی یافت‌شده: ۱۲

ردیف نام کلاس نام مرکز محل برگزاری کلاس جزییات
1 كارگاه المپيادنجوم مرکز نجوم ادیب خیابان سعادت آباد. جنب ورزشگاه امین جزییات
2 ستاره شناس كوچولو(4تا6سال) مرکز نجوم ادیب خیابان سعادت آباد. جنب ورزشگاه امین جزییات
3 آزمايشگاه نجوم بزرگسال(دهم به بالا) مرکز نجوم ادیب خیابان سعادت آباد. جنب ورزشگاه امین جزییات
4 ستاره شناسي پايه2بزرگسال( دهم به بالا) مرکز نجوم ادیب خیابان سعادت آباد. جنب ورزشگاه امین جزییات
5 كيهان شناسي بزرگسال(دهم به بالا) مرکز نجوم ادیب خیابان سعادت آباد. جنب ورزشگاه امین جزییات
6 نجوم رصدي اول تا ششم مرکز نجوم ادیب خیابان سعادت آباد. جنب ورزشگاه امین جزییات
7 كودك ستاره شناس1(اول تا سوم دبستان) مرکز نجوم ادیب خیابان سعادت آباد. جنب ورزشگاه امین جزییات
8 ستاره شناسي پايه1 بزرگسال( دهم به بالا) مرکز نجوم ادیب خیابان سعادت آباد. جنب ورزشگاه امین جزییات
9 نجوم رصدی (همراه يك جلسه عملي نيم روزي خارج شهر)دهم به بالا مرکز نجوم ادیب خیابان سعادت آباد. جنب ورزشگاه امین جزییات
10 English time5A خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه-جنب پارک باقوشخانه جزییات
11 زبان انگليسی english time2 خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه-جنب پارک باقوشخانه جزییات
12 زبان انگليسی english time3 خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه-جنب پارک باقوشخانه جزییات