لیست کلاس‌های گروه: مهارت های علمی

دوره‌های آموزشی یافت‌شده: ۱۴

ردیف نام کلاس نام مرکز محل برگزاری کلاس جزییات
1 كارگاه المپيادنجوم مرکز نجوم ادیب خیابان سعادت آباد. جنب ورزشگاه امین جزییات
2 ستاره شناس كوچولو(4تا6سال) مرکز نجوم ادیب خیابان سعادت آباد. جنب ورزشگاه امین جزییات
3 آزمايشگاه نجوم بزرگسال(دهم به بالا) مرکز نجوم ادیب خیابان سعادت آباد. جنب ورزشگاه امین جزییات
4 فضانورد كوچك (مقطع دبستان) مرکز نجوم ادیب خیابان سعادت آباد. جنب ورزشگاه امین جزییات
5 ستاره شناسي پايه2بزرگسال( دهم به بالا) مرکز نجوم ادیب خیابان سعادت آباد. جنب ورزشگاه امین جزییات
6 نجوم رصدي اول تا ششم مرکز نجوم ادیب خیابان سعادت آباد. جنب ورزشگاه امین جزییات
7 كيهان شناسي بزرگسال(دهم به بالا) مرکز نجوم ادیب خیابان سعادت آباد. جنب ورزشگاه امین جزییات
8 كودك ستاره شناس1(اول تا سوم دبستان) مرکز نجوم ادیب خیابان سعادت آباد. جنب ورزشگاه امین جزییات
9 ستاره شناسي پايه1 بزرگسال( دهم به بالا) مرکز نجوم ادیب خیابان سعادت آباد. جنب ورزشگاه امین جزییات
10 نجوم رصدی (همراه يك جلسه عملي نيم روزي خارج شهر)دهم به بالا مرکز نجوم ادیب خیابان سعادت آباد. جنب ورزشگاه امین جزییات
11 زبان انگليسی english time3 خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه-جنب پارک باقوشخانه جزییات
12 زبان انگليسی english time2 خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه-جنب پارک باقوشخانه جزییات
13 English time5A خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه-جنب پارک باقوشخانه جزییات
14 عکاسی فرهنگسرای تخصصی رسانه انتهای خیابان پروین، مقابل فروشگاه رفاه، جنب بازار گیاهان دارویی، مجتمع فرهنگی مطبوعاتی، طبقه دوم جزییات