لیست کلاس‌های گروه: بهداشت جسم و روان

دوره‌های آموزشی یافت‌شده: ۵

ردیف نام کلاس نام مرکز محل برگزاری کلاس جزییات
1 خودآرايی (براشينگ) فرهنگسرای نوجوان خیابان لاهور، خیابان مفتح جزییات
2 بافت مو فرهنگسرای نوجوان خیابان لاهور، خیابان مفتح جزییات
3 خودآرايی (براشينگ) خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه-جنب پارک باقوشخانه جزییات
4 بافت مو خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه-جنب پارک باقوشخانه جزییات
5 دوره های آموزش خانواده فرهنگسرای پرسش خیابان جهاد، کوچه صفا، کوچه شاداب، فرهنگسرای پرسش جزییات