لیست کلاس‌های گروه: صنايع غذايی

دوره‌های آموزشی یافت‌شده: ۶

ردیف نام کلاس نام مرکز محل برگزاری کلاس جزییات
1 شيرينی پزی وكيك پزی باغ بانوان پردیس سه راه سیمین، تقاطع هم سطح بزرگراه شهید حبیب الهی جزییات
2 آشپزی فوری(فينگر،سوسيس وكالباس خانگي) باغ بانوان پردیس سه راه سیمین، تقاطع هم سطح بزرگراه شهید حبیب الهی جزییات
3 دسرها خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه-جنب پارک باقوشخانه جزییات
4 آشپزی فوری(فينگر،سوسيس وكالباس خانگي) خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه-جنب پارک باقوشخانه جزییات
5 كافی شاپ فرهنگسرای نوجوان خیابان لاهور، خیابان مفتح جزییات
6 آشپزی سنتی فرهنگسرای نوجوان خیابان لاهور، خیابان مفتح جزییات