لیست کلاس‌های گروه: صنايع غذايی

دوره‌های آموزشی یافت‌شده: ۱۰

ردیف نام کلاس نام مرکز محل برگزاری کلاس جزییات
1 آشپزی فوری(فينگر،سوسيس وكالباس خانگي) باغ بانوان پردیس سه راه سیمین، تقاطع هم سطح بزرگراه شهید حبیب الهی جزییات
2 شيرينی پزی وكيك پزی باغ بانوان پردیس سه راه سیمین، تقاطع هم سطح بزرگراه شهید حبیب الهی جزییات
3 شيرينی پزی وكيك پزی مجموعه فرهنگی تفریحی باغ فدک اتوبان کاوه - خیابان فرزانگان - پارک جنگلی فدک جزییات
4 شيرينی پزی وكيك پزی فرهنگسرای نوجوان خیابان لاهور، خیابان مفتح جزییات
5 تزيين انواع كيك خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه-جنب پارک باقوشخانه جزییات
6 آشپزی فوری(فينگر،سوسيس وكالباس خانگي) خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه-جنب پارک باقوشخانه جزییات
7 شيرينی پزی وكيك پزی خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه-جنب پارک باقوشخانه جزییات
8 آشپزی سنتی مجموعه فرهنگی تفریحی باغ فدک اتوبان کاوه - خیابان فرزانگان - پارک جنگلی فدک جزییات
9 آشپزی فوری(فينگر،سوسيس وكالباس خانگي) باغ بانوان طلوع اتوبان شهید آقا بابائی، نرسیده به پل تمدن، روبروی برج کبوتر جزییات
10 شيرينی پزی وكيك پزی باغ بانوان طلوع اتوبان شهید آقا بابائی، نرسیده به پل تمدن، روبروی برج کبوتر جزییات