لیست کلاس‌های گروه: صنايع دستی

دوره‌های آموزشی یافت‌شده: ۱۶

ردیف نام کلاس نام مرکز محل برگزاری کلاس جزییات
1 مينا كاري فرهنگسرای نوجوان خیابان لاهور، خیابان مفتح جزییات
2 كار با چرم خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه-جنب پارک باقوشخانه جزییات
3 سرمه دوزی خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه-جنب پارک باقوشخانه جزییات
4 عروسك سازی فرهنگسرای نوجوان خیابان لاهور، خیابان مفتح جزییات
5 قلاب بافی خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه-جنب پارک باقوشخانه جزییات
6 ميل بافی خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه-جنب پارک باقوشخانه جزییات
7 جواهر دوزی خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه-جنب پارک باقوشخانه جزییات
8 فيروزه كوبي فرهنگسرای نوجوان خیابان لاهور، خیابان مفتح جزییات
9 مينا كاري خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه-جنب پارک باقوشخانه جزییات
10 زيور آلات خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه-جنب پارک باقوشخانه جزییات
11 قلاب بافی فرهنگسرای نوجوان خیابان لاهور، خیابان مفتح جزییات
12 عروسك دوزی خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه-جنب پارک باقوشخانه جزییات
13 ميل بافی فرهنگسرای نوجوان خیابان لاهور، خیابان مفتح جزییات
14 فيروزه كوبي خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه-جنب پارک باقوشخانه جزییات
15 عروسك دوزی باغ بانوان طلوع اتوبان شهید آقا بابائی، نرسیده به پل تمدن، روبروی برج کبوتر جزییات
16 كار با چرم باغ بانوان طلوع اتوبان شهید آقا بابائی، نرسیده به پل تمدن، روبروی برج کبوتر جزییات