لیست کلاس‌های گروه: صنايع دستی

دوره‌های آموزشی یافت‌شده: ۱۷

ردیف نام کلاس نام مرکز محل برگزاری کلاس جزییات
1 مينا كاري فرهنگسرای نوجوان خیابان لاهور، خیابان مفتح جزییات
2 مينا كاري خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه-جنب پارک باقوشخانه جزییات
3 قلاب بافی خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه-جنب پارک باقوشخانه جزییات
4 ميل بافی خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه-جنب پارک باقوشخانه جزییات
5 كار تزيينی بانمد (كچه) فرهنگسرای نوجوان خیابان لاهور، خیابان مفتح جزییات
6 كار با چرم خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه-جنب پارک باقوشخانه جزییات
7 فيروزه كوبي فرهنگسرای نوجوان خیابان لاهور، خیابان مفتح جزییات
8 جواهر دوزی فرهنگسرای نوجوان خیابان لاهور، خیابان مفتح جزییات
9 زيور آلات خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه-جنب پارک باقوشخانه جزییات
10 قلاب بافی فرهنگسرای نوجوان خیابان لاهور، خیابان مفتح جزییات
11 عروسك دوزی خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه-جنب پارک باقوشخانه جزییات
12 فيروزه كوبي خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه-جنب پارک باقوشخانه جزییات
13 ميل بافی فرهنگسرای نوجوان خیابان لاهور، خیابان مفتح جزییات
14 جواهر دوزی خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه-جنب پارک باقوشخانه جزییات
15 كار تزيينی بانمد (كچه) خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه-جنب پارک باقوشخانه جزییات
16 برزيل دوزی خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه-جنب پارک باقوشخانه جزییات
17 سرمه دوزی خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه-جنب پارک باقوشخانه جزییات