لیست کلاس‌های گروه: صنايع دستی

دوره‌های آموزشی یافت‌شده: ۱۶

ردیف نام کلاس نام مرکز محل برگزاری کلاس جزییات
1 عروسك دوزی خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه-جنب پارک باقوشخانه جزییات
2 مينا كاري خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه-جنب پارک باقوشخانه جزییات
3 قلاب بافی خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه-جنب پارک باقوشخانه جزییات
4 مينا كاري فرهنگسرای نوجوان خیابان لاهور، خیابان مفتح جزییات
5 ميل بافی خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه-جنب پارک باقوشخانه جزییات
6 فيروزه كوبي خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه-جنب پارک باقوشخانه جزییات
7 سرمه دوزی خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه-جنب پارک باقوشخانه جزییات
8 عروسك سازی فرهنگسرای نوجوان خیابان لاهور، خیابان مفتح جزییات
9 جواهر دوزی خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه-جنب پارک باقوشخانه جزییات
10 كار تزيينی بانمد (كچه) خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه-جنب پارک باقوشخانه جزییات
11 زيور آلات خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه-جنب پارک باقوشخانه جزییات
12 فيروزه كوبي فرهنگسرای نوجوان خیابان لاهور، خیابان مفتح جزییات
13 قلاب بافی فرهنگسرای نوجوان خیابان لاهور، خیابان مفتح جزییات
14 ميل بافی فرهنگسرای نوجوان خیابان لاهور، خیابان مفتح جزییات
15 چهل تكه باغ بانوان طلوع اتوبان شهید آقا بابائی، نرسیده به پل تمدن، روبروی برج کبوتر جزییات
16 كار با چرم خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه-جنب پارک باقوشخانه جزییات