لیست کلاس‌های گروه: رشته های توپی

دوره‌های آموزشی یافت‌شده: ۵۹

ردیف نام کلاس نام مرکز محل برگزاری کلاس جزییات
1 هندبال مجموعه ورزشی طیب خیابان امام خمینی ، خیابان درخشان ، مجموعه ورزشی طیب جزییات
2 والیبال مجموعه ورزشی نور خیابان آتشگاه-مقابل مخابرات گورتان جزییات
3 والیبال مجموعه ورزشی شهید غازی سه راه ملک شهر -بهارستان شرقی - کوی بهار آزادی جزییات
4 والیبال مجموعه ورزشی پزوه خوراسگان، چهار راه مسجد علی، خیابان 22 بهمن، خیابان پزوه، کوچه 11 (شهید عباسی)، بعد از فرهنگ سرای نور، پشت مدرسه دخترانه پزوه جزییات
5 والیبال مجموعه ورزشی شهدای فردوان خیابان امام خمینی -روبروی پارک قلمستان- جنب فرهنگسرای مهر -کوچه شهید امینی 2 جزییات
6 فوتسال مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) خیابان زینبیه- خیابان شهید غفاری-بعد از حرم زینبیه-شهرک امام خمینی(ره)- ورزشگاه امام خمینی(ره) جزییات
7 والیبال مجموعه ورزشی کوثر خ امام خمینی، شهرک کوثر جزییات
8 فوتسال مجموعه ورزشی ارغوان اتوبان چمران -خیابان آل محمد - ورزشگاه ارغوان جزییات
9 فوتسال مجموعه ورزشی شهدای کردآباد خیابان جی - خیابان شهید رجایی - خیابان 22 بهمن جزییات
10 فوتسال مجموعه ورزشی شهدای رهنان رهنان، خیابان شریف غربی جزییات
11 والیبال مجموعه ورزشی طیب خیابان امام خمینی ، خیابان درخشان ، مجموعه ورزشی طیب جزییات
12 فوتسال مجموعه ورزشی زیتون خیابان لاله، کوچه شهید ذاکری جزییات
13 فوتسال مجموعه ورزشی گل نرگس اتوبان آقابابایی- پل تمدن - خ شهید خزایی - ورزشگاه گل نرگس جزییات
14 والیبال مجموعه ورزشی شهدای کردآباد خیابان جی - خیابان شهید رجایی - خیابان 22 بهمن جزییات
15 والیبال مجموعه ورزشی شمس آباد اصفهان-خیابان کاوه -کوی شماره 36 -انتهای کوچه جنب فرهنگسرای باران جزییات
16 فوتسال مجموعه ورزشی نور خیابان آتشگاه-مقابل مخابرات گورتان جزییات
17 والیبال مجموعه ورزشی کمال خیابان کمال کوی میرهندی- جنب شهرداری منطقه سه جزییات
18 والیبال مجموعه ورزشی شهدای رهنان رهنان، خیابان شریف غربی جزییات
19 والیبال مجموعه ورزشی شهدای قائمیه انتهای خیابان قائمیه - کوچه میاندوآب جزییات
20 والیبال مجموعه ورزشی ارغوان اتوبان چمران -خیابان آل محمد - ورزشگاه ارغوان جزییات
21 والیبال مجموعه ورزشی زیتون خیابان لاله، کوچه شهید ذاکری جزییات
22 فوتسال مجموعه ورزشی نیکان خیابان امام خمینی، خیابان بابوکان ،بعد از خدمات شهری منطقه 11 جزییات
23 فوتسال مجموعه ورزشی امیرالمومنین خیابان بهارستان- خیابان امین- خیابان ناصر خسرو - کوچه شهید احمدی جزییات
24 والیبال مجموعه ورزشی شهدای وحید خیابان رودکی - خیابان علامه جعفری-کوچه شهید یارمحمدیان -کوچه شماره 8 جزییات
25 والیبال مجموعه ورزشی امیرالمومنین خیابان بهارستان- خیابان امین- خیابان ناصر خسرو - کوچه شهید احمدی جزییات
26 والیبال مجموعه ورزشی ابرار خیابان توحید-کوچه کلیسای مریم شرقی جزییات
27 فوتسال مجموعه ورزشی طیب خیابان امام خمینی ، خیابان درخشان ، مجموعه ورزشی طیب جزییات
28 والیبال مجموعه ورزشی ابن سینا خیابان مدرس-روبروی خیابان مولوی-کوی مسجد جزییات
29 والیبال مجموعه ورزشی گل نرگس اتوبان آقابابایی- پل تمدن - خ شهید خزایی - ورزشگاه گل نرگس جزییات
30 بسکتبال مجموعه ورزشی شهدای رهنان رهنان، خیابان شریف غربی جزییات
31 والیبال مجموعه ورزشی نیکان خیابان امام خمینی، خیابان بابوکان ،بعد از خدمات شهری منطقه 11 جزییات
32 بسکتبال مجموعه ورزشی شهید غازی سه راه ملک شهر -بهارستان شرقی - کوی بهار آزادی جزییات
33 هندبال مجموعه ورزشی شهید غازی سه راه ملک شهر -بهارستان شرقی - کوی بهار آزادی جزییات
34 بسکتبال مجموعه ورزشی گل نرگس اتوبان آقابابایی- پل تمدن - خ شهید خزایی - ورزشگاه گل نرگس جزییات
35 فوتسال مجموعه ورزشی پزوه خوراسگان، چهار راه مسجد علی، خیابان 22 بهمن، خیابان پزوه، کوچه 11 (شهید عباسی)، بعد از فرهنگ سرای نور، پشت مدرسه دخترانه پزوه جزییات
36 فوتسال مجموعه ورزشی شهدای وحید خیابان رودکی - خیابان علامه جعفری-کوچه شهید یارمحمدیان -کوچه شماره 8 جزییات
37 فوتسال مجموعه ورزشی توانا خیابان پروین.خیابان معراج(هفتون) خیابان زرین کوب.خیابان حکمت جزییات
38 فوتسال مجموعه ورزشی شهدای فردوان خیابان امام خمینی -روبروی پارک قلمستان- جنب فرهنگسرای مهر -کوچه شهید امینی 2 جزییات
39 فوتسال مجموعه ورزشی شمس آباد اصفهان-خیابان کاوه -کوی شماره 36 -انتهای کوچه جنب فرهنگسرای باران جزییات
40 فوتسال مجموعه ورزشی شهدای قائمیه انتهای خیابان قائمیه - کوچه میاندوآب جزییات
41 فوتسال مجموعه ورزشی شهدای کوجان خیابان امام خمینی، خیابان شهیدان کاظمی، خیابان فرهنگیان 8 متری پنجم جزییات
42 فوتسال مجموعه ورزشی کوثر خ امام خمینی، شهرک کوثر جزییات
43 فوتسال مجموعه ورزشی کمال خیابان کمال کوی میرهندی- جنب شهرداری منطقه سه جزییات
44 فوتسال مجموعه ورزشی شهید غازی سه راه ملک شهر -بهارستان شرقی - کوی بهار آزادی جزییات
45 بسکتبال مجموعه ورزشی ارغوان اتوبان چمران -خیابان آل محمد - ورزشگاه ارغوان جزییات
46 بسکتبال مجموعه ورزشی شهدای وحید خیابان رودکی - خیابان علامه جعفری-کوچه شهید یارمحمدیان -کوچه شماره 8 جزییات
47 بسکتبال مجموعه ورزشی شمس آباد اصفهان-خیابان کاوه -کوی شماره 36 -انتهای کوچه جنب فرهنگسرای باران جزییات
48 بسکتبال مجموعه ورزشی شهدای کوجان خیابان امام خمینی، خیابان شهیدان کاظمی، خیابان فرهنگیان 8 متری پنجم جزییات
49 بسکتبال مجموعه ورزشی امیرالمومنین خیابان بهارستان- خیابان امین- خیابان ناصر خسرو - کوچه شهید احمدی جزییات
50 بسکتبال مجموعه ورزشی کوثر خ امام خمینی، شهرک کوثر جزییات
51 بسکتبال مجموعه ورزشی طیب خیابان امام خمینی ، خیابان درخشان ، مجموعه ورزشی طیب جزییات
52 بسکتبال مجموعه ورزشی برنا خیابان معراج-خیابان شهید اول- جنب مسجد ابولفضل جزییات
53 والیبال مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) اتوبان شهید آقابابایی-اطشاران-کوی میلاد-جنب میلاد 1 مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی جزییات
54 والیبال مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) خیابان زینبیه- خیابان شهید غفاری-بعد از حرم زینبیه-شهرک امام خمینی(ره)- ورزشگاه امام خمینی(ره) جزییات
55 والیبال مجموعه ورزشی شهدای کوجان خیابان امام خمینی، خیابان شهیدان کاظمی، خیابان فرهنگیان 8 متری پنجم جزییات
56 والیبال مجموعه ورزشی برنا خیابان معراج-خیابان شهید اول- جنب مسجد ابولفضل جزییات
57 والیبال مجموعه ورزشی توانا خیابان پروین.خیابان معراج(هفتون) خیابان زرین کوب.خیابان حکمت جزییات
58 هندبال مجموعه ورزشی امیرالمومنین خیابان بهارستان- خیابان امین- خیابان ناصر خسرو - کوچه شهید احمدی جزییات
59 فوتسال مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) اتوبان شهید آقابابایی-اطشاران-کوی میلاد-جنب میلاد 1 مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی جزییات