لیست کلاس‌های گروه: رشته های رزمی

دوره‌های آموزشی یافت‌شده: ۶۹

ردیف نام کلاس نام مرکز محل برگزاری کلاس جزییات
1 تکواندو مجموعه ورزشی نصرآباد خیابان میرزا طاهر -میدان وحدت-کوچه ورزشگاه جزییات
2 تکواندو مجموعه ورزشی سلامت اتوبان فرودگاه ،زیر گذر اول حصه، ورزشگاه سلامت جزییات
3 تکواندو مجموعه ورزشی شهدای رهنان رهنان، خیابان شریف غربی جزییات
4 تکواندو ورزشگاه خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه- جنب باقوشخانه جزییات
5 تکواندو مجموعه ورزشی زیتون خیابان لاله، کوچه شهید ذاکری جزییات
6 تکواندو مجموعه ورزشی گل نرگس اتوبان آقابابایی- پل تمدن - خ شهید خزایی - ورزشگاه گل نرگس جزییات
7 کونگفو مجموعه ورزشی سودان خیابان آتشگاه -خیابان بهشت- کوچه طالقانی -روبروی مسجد اعظم جزییات
8 دفاع شخصی مجموعه ورزشی کوثر خ امام خمینی، شهرک کوثر جزییات
9 نینجا مجموعه ورزشی نیکان خیابان امام خمینی، خیابان بابوکان ،بعد از خدمات شهری منطقه 11 جزییات
10 کاراته مجموعه ورزشی میخک خیابان کاوه خیابان بهمن ورزشگاه میخک ////اتوبان چمران خیابان اشراق جنوبی خیابان بهمن ورزشگاه میخک جزییات
11 کاراته مجموعه ورزشی شهدای کردآباد خیابان جی - خیابان شهید رجایی - خیابان 22 بهمن جزییات
12 ووشو زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) سه راه طيب ، خيابان بيد آبادي، كوچه اشتري، زورخانه عليقلي آقا جزییات
13 کاراته ورزشگاه خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه- جنب باقوشخانه جزییات
14 ووشو مجموعه ورزشی سلامت اتوبان فرودگاه ،زیر گذر اول حصه، ورزشگاه سلامت جزییات
15 ووشو مجموعه ورزشی نصرآباد خیابان میرزا طاهر -میدان وحدت-کوچه ورزشگاه جزییات
16 کاراته زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) سه راه طيب ، خيابان بيد آبادي، كوچه اشتري، زورخانه عليقلي آقا جزییات
17 تکواندو مجموعه ورزشی کمال خیابان کمال کوی میرهندی- جنب شهرداری منطقه سه جزییات
18 کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی کوثر خ امام خمینی، شهرک کوثر جزییات
19 کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی میخک خیابان کاوه خیابان بهمن ورزشگاه میخک ////اتوبان چمران خیابان اشراق جنوبی خیابان بهمن ورزشگاه میخک جزییات
20 کونگفو مجموعه ورزشی کوثر خ امام خمینی، شهرک کوثر جزییات
21 دفاع شخصی مجموعه ورزشی شهدای رهنان رهنان، خیابان شریف غربی جزییات
22 تای چی چوان مجموعه ورزشی ارغوان اتوبان چمران -خیابان آل محمد - ورزشگاه ارغوان جزییات
23 سیمرغ مجموعه ورزشی ارغوان اتوبان چمران -خیابان آل محمد - ورزشگاه ارغوان جزییات
24 او اسپرت ورزشگاه خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه- جنب باقوشخانه جزییات
25 تکواندو مجموعه ورزشی امیرالمومنین خیابان بهارستان- خیابان امین- خیابان ناصر خسرو - کوچه شهید احمدی جزییات
26 تکواندو مجموعه ورزشی شهید غازی سه راه ملک شهر -بهارستان شرقی - کوی بهار آزادی جزییات
27 تکواندو مجموعه ورزشی ارغوان اتوبان چمران -خیابان آل محمد - ورزشگاه ارغوان جزییات
28 موی تای مجموعه ورزشی سودان خیابان آتشگاه -خیابان بهشت- کوچه طالقانی -روبروی مسجد اعظم جزییات
29 تکواندو مجموعه ورزشی کوثر خ امام خمینی، شهرک کوثر جزییات
30 کاراته مجموعه ورزشی سودان خیابان آتشگاه -خیابان بهشت- کوچه طالقانی -روبروی مسجد اعظم جزییات
31 کاراته مجموعه ورزشی ارغوان اتوبان چمران -خیابان آل محمد - ورزشگاه ارغوان جزییات
32 کاراته مجموعه ورزشی زیتون خیابان لاله، کوچه شهید ذاکری جزییات
33 کاراته مجموعه ورزشی شهدای رهنان رهنان، خیابان شریف غربی جزییات
34 کاراته مجموعه ورزشی نور خیابان آتشگاه-مقابل مخابرات گورتان جزییات
35 تکواندو مجموعه ورزشی سودان خیابان آتشگاه -خیابان بهشت- کوچه طالقانی -روبروی مسجد اعظم جزییات
36 تکواندو مجموعه ورزشی شهدای کردآباد خیابان جی - خیابان شهید رجایی - خیابان 22 بهمن جزییات
37 تکواندو مجموعه ورزشی نیکان خیابان امام خمینی، خیابان بابوکان ،بعد از خدمات شهری منطقه 11 جزییات
38 تکواندو مجموعه ورزشی میخک خیابان کاوه خیابان بهمن ورزشگاه میخک ////اتوبان چمران خیابان اشراق جنوبی خیابان بهمن ورزشگاه میخک جزییات
39 تکواندو مجموعه ورزشی نور خیابان آتشگاه-مقابل مخابرات گورتان جزییات
40 تکواندو زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) سه راه طيب ، خيابان بيد آبادي، كوچه اشتري، زورخانه عليقلي آقا جزییات
41 دفاع شخصی مجموعه ورزشی زیتون خیابان لاله، کوچه شهید ذاکری جزییات
42 دفاع شخصی مجموعه ورزشی امیرالمومنین خیابان بهارستان- خیابان امین- خیابان ناصر خسرو - کوچه شهید احمدی جزییات
43 کونگفو مجموعه ورزشی زیتون خیابان لاله، کوچه شهید ذاکری جزییات
44 کونگفو مجموعه ورزشی شهید غازی سه راه ملک شهر -بهارستان شرقی - کوی بهار آزادی جزییات
45 کونگفو مجموعه ورزشی شهدای رهنان رهنان، خیابان شریف غربی جزییات
46 کونگفو مجموعه ورزشی میخک خیابان کاوه خیابان بهمن ورزشگاه میخک ////اتوبان چمران خیابان اشراق جنوبی خیابان بهمن ورزشگاه میخک جزییات
47 کونگفو مجموعه ورزشی ارغوان اتوبان چمران -خیابان آل محمد - ورزشگاه ارغوان جزییات
48 کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی ارغوان اتوبان چمران -خیابان آل محمد - ورزشگاه ارغوان جزییات
49 کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی امیرالمومنین خیابان بهارستان- خیابان امین- خیابان ناصر خسرو - کوچه شهید احمدی جزییات
50 کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی سودان خیابان آتشگاه -خیابان بهشت- کوچه طالقانی -روبروی مسجد اعظم جزییات
51 جودو زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) سه راه طيب ، خيابان بيد آبادي، كوچه اشتري، زورخانه عليقلي آقا جزییات
52 سیمرغ مجموعه ورزشی بهمن فلکه لاله شمالی - نرسیده به چهارراه عاشق اصفهانی - جنب ایستگاه یزدان جزییات
53 تکواندو مجموعه ورزشی بهمن فلکه لاله شمالی - نرسیده به چهارراه عاشق اصفهانی - جنب ایستگاه یزدان جزییات
54 دفاع شخصی مجموعه ورزشی بهمن فلکه لاله شمالی - نرسیده به چهارراه عاشق اصفهانی - جنب ایستگاه یزدان جزییات
55 دفاع شخصی مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) اتوبان شهید آقابابایی-اطشاران-کوی میلاد-جنب میلاد 1 مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی جزییات
56 دفاع شخصی مجموعه ورزشی شهدای کردآباد خیابان جی - خیابان شهید رجایی - خیابان 22 بهمن جزییات
57 بوکس مجموعه ورزشی شهدای کردآباد خیابان جی - خیابان شهید رجایی - خیابان 22 بهمن جزییات
58 دفاع شخصی مجموعه ورزشی توانا خیابان پروین.خیابان معراج(هفتون) خیابان زرین کوب.خیابان حکمت جزییات
59 کاراته مجموعه ورزشی توانا خیابان پروین.خیابان معراج(هفتون) خیابان زرین کوب.خیابان حکمت جزییات
60 کاراته مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) خیابان زینبیه- خیابان شهید غفاری-بعد از حرم زینبیه-شهرک امام خمینی(ره)- ورزشگاه امام خمینی(ره) جزییات
61 تکواندو مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) خیابان زینبیه- خیابان شهید غفاری-بعد از حرم زینبیه-شهرک امام خمینی(ره)- ورزشگاه امام خمینی(ره) جزییات
62 جودو مجموعه ورزشی بهمن فلکه لاله شمالی - نرسیده به چهارراه عاشق اصفهانی - جنب ایستگاه یزدان جزییات
63 کونگفو مجموعه ورزشی میثاق دروازه تهران، خیابان شهیدان غربی، کوچه 46 جزییات
64 ووشو مجموعه ورزشی بهمن فلکه لاله شمالی - نرسیده به چهارراه عاشق اصفهانی - جنب ایستگاه یزدان جزییات
65 ووشو مجموعه ورزشی میثاق دروازه تهران، خیابان شهیدان غربی، کوچه 46 جزییات
66 کاراته مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) اتوبان شهید آقابابایی-اطشاران-کوی میلاد-جنب میلاد 1 مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی جزییات
67 کاراته مجموعه ورزشی بهمن فلکه لاله شمالی - نرسیده به چهارراه عاشق اصفهانی - جنب ایستگاه یزدان جزییات
68 تکواندو مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) اتوبان شهید آقابابایی-اطشاران-کوی میلاد-جنب میلاد 1 مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی جزییات
69 تکواندو مجموعه ورزشی توانا خیابان پروین.خیابان معراج(هفتون) خیابان زرین کوب.خیابان حکمت جزییات