لیست کلاس‌های گروه: رشته های رزمی

دوره‌های آموزشی یافت‌شده: ۶۱

ردیف نام کلاس نام مرکز محل برگزاری کلاس جزییات
1 تکواندو مجموعه ورزشی امیرالمومنین خیابان بهارستان- خیابان امین- خیابان ناصر خسرو - کوچه شهید احمدی جزییات
2 کاراته مجموعه ورزشی زیتون خیابان لاله، کوچه شهید ذاکری جزییات
3 کاراته ورزشگاه خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه- جنب باقوشخانه جزییات
4 کاراته مجموعه ورزشی سودان خیابان آتشگاه -خیابان بهشت- کوچه طالقانی -روبروی مسجد اعظم جزییات
5 او اسپرت مجموعه ورزشی کمال خیابان کمال کوی میرهندی- جنب شهرداری منطقه سه جزییات
6 کاراته مجموعه ورزشی نور خیابان آتشگاه-مقابل مخابرات گورتان جزییات
7 تکواندو مجموعه ورزشی ارغوان اتوبان چمران -خیابان آل محمد - ورزشگاه ارغوان جزییات
8 کاراته مجموعه ورزشی شهدای رهنان رهنان، خیابان شریف غربی جزییات
9 کاراته مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) اتوبان شهید آقابابایی-اطشاران-کوی میلاد-جنب میلاد 1 مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی جزییات
10 او اسپرت ورزشگاه خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه- جنب باقوشخانه جزییات
11 تکواندو مجموعه ورزشی شهدای کردآباد خیابان جی - خیابان شهید رجایی - خیابان 22 بهمن جزییات
12 تکواندو مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) خیابان زینبیه- خیابان شهید غفاری-بعد از حرم زینبیه-شهرک امام خمینی(ره)- ورزشگاه امام خمینی(ره) جزییات
13 تکواندو مجموعه ورزشی گل نرگس اتوبان آقابابایی- پل تمدن - خ شهید خزایی - ورزشگاه گل نرگس جزییات
14 دفاع شخصی مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) اتوبان شهید آقابابایی-اطشاران-کوی میلاد-جنب میلاد 1 مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی جزییات
15 دفاع شخصی مجموعه ورزشی زیتون خیابان لاله، کوچه شهید ذاکری جزییات
16 تکواندو مجموعه ورزشی سودان خیابان آتشگاه -خیابان بهشت- کوچه طالقانی -روبروی مسجد اعظم جزییات
17 دفاع شخصی مجموعه ورزشی امیرالمومنین خیابان بهارستان- خیابان امین- خیابان ناصر خسرو - کوچه شهید احمدی جزییات
18 کونگفو مجموعه ورزشی زیتون خیابان لاله، کوچه شهید ذاکری جزییات
19 تکواندو مجموعه ورزشی نیکان خیابان امام خمینی، خیابان بابوکان ،بعد از خدمات شهری منطقه 11 جزییات
20 کونگفو مجموعه ورزشی شهید غازی سه راه ملک شهر -بهارستان شرقی - کوی بهار آزادی جزییات
21 کونگفو مجموعه ورزشی شهدای رهنان رهنان، خیابان شریف غربی جزییات
22 تکواندو مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) اتوبان شهید آقابابایی-اطشاران-کوی میلاد-جنب میلاد 1 مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی جزییات
23 کونگفو مجموعه ورزشی کوثر خ امام خمینی، شهرک کوثر جزییات
24 کونگفو مجموعه ورزشی ارغوان اتوبان چمران -خیابان آل محمد - ورزشگاه ارغوان جزییات
25 کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی ارغوان اتوبان چمران -خیابان آل محمد - ورزشگاه ارغوان جزییات
26 کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی نور خیابان آتشگاه-مقابل مخابرات گورتان جزییات
27 تکواندو مجموعه ورزشی نصرآباد خیابان میرزا طاهر -میدان وحدت-کوچه ورزشگاه جزییات
28 کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی کوثر خ امام خمینی، شهرک کوثر جزییات
29 تکواندو مجموعه ورزشی نور خیابان آتشگاه-مقابل مخابرات گورتان جزییات
30 ووشو زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) سه راه طيب ، خيابان بيد آبادي، كوچه اشتري، زورخانه عليقلي آقا جزییات
31 تکواندو زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) سه راه طيب ، خيابان بيد آبادي، كوچه اشتري، زورخانه عليقلي آقا جزییات
32 ووشو مجموعه ورزشی زیتون خیابان لاله، کوچه شهید ذاکری جزییات
33 کاراته مجموعه ورزشی ارغوان اتوبان چمران -خیابان آل محمد - ورزشگاه ارغوان جزییات
34 او اسپرت مجموعه ورزشی برنا خیابان معراج-خیابان شهید اول- جنب مسجد ابولفضل جزییات
35 او اسپرت مجموعه ورزشی شمس آباد اصفهان-خیابان کاوه -کوی شماره 36 -انتهای کوچه جنب فرهنگسرای باران جزییات
36 سیمرغ مجموعه ورزشی ارغوان اتوبان چمران -خیابان آل محمد - ورزشگاه ارغوان جزییات
37 تای چی چوان مجموعه ورزشی ارغوان اتوبان چمران -خیابان آل محمد - ورزشگاه ارغوان جزییات
38 دفاع شخصی مجموعه ورزشی شهدای رهنان رهنان، خیابان شریف غربی جزییات
39 دفاع شخصی مجموعه ورزشی توانا خیابان پروین.خیابان معراج(هفتون) خیابان زرین کوب.خیابان حکمت جزییات
40 کونگفو مجموعه ورزشی سودان خیابان آتشگاه -خیابان بهشت- کوچه طالقانی -روبروی مسجد اعظم جزییات
41 کونگفو مجموعه ورزشی میثاق دروازه تهران، خیابان شهیدان غربی، کوچه 46 جزییات
42 کونگفو مجموعه ورزشی میخک خیابان کاوه خیابان بهمن ورزشگاه میخک ////اتوبان چمران خیابان اشراق جنوبی خیابان بهمن ورزشگاه میخک جزییات
43 کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی امیرالمومنین خیابان بهارستان- خیابان امین- خیابان ناصر خسرو - کوچه شهید احمدی جزییات
44 کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی میخک خیابان کاوه خیابان بهمن ورزشگاه میخک ////اتوبان چمران خیابان اشراق جنوبی خیابان بهمن ورزشگاه میخک جزییات
45 ووشو مجموعه ورزشی میثاق دروازه تهران، خیابان شهیدان غربی، کوچه 46 جزییات
46 ووشو مجموعه ورزشی نصرآباد خیابان میرزا طاهر -میدان وحدت-کوچه ورزشگاه جزییات
47 نینجا مجموعه ورزشی نیکان خیابان امام خمینی، خیابان بابوکان ،بعد از خدمات شهری منطقه 11 جزییات
48 موی تای مجموعه ورزشی سودان خیابان آتشگاه -خیابان بهشت- کوچه طالقانی -روبروی مسجد اعظم جزییات
49 بوکس مجموعه ورزشی شهدای کردآباد خیابان جی - خیابان شهید رجایی - خیابان 22 بهمن جزییات
50 کاراته مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) خیابان زینبیه- خیابان شهید غفاری-بعد از حرم زینبیه-شهرک امام خمینی(ره)- ورزشگاه امام خمینی(ره) جزییات
51 کاراته مجموعه ورزشی توانا خیابان پروین.خیابان معراج(هفتون) خیابان زرین کوب.خیابان حکمت جزییات
52 کاراته مجموعه ورزشی میخک خیابان کاوه خیابان بهمن ورزشگاه میخک ////اتوبان چمران خیابان اشراق جنوبی خیابان بهمن ورزشگاه میخک جزییات
53 کاراته زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) سه راه طيب ، خيابان بيد آبادي، كوچه اشتري، زورخانه عليقلي آقا جزییات
54 تکواندو مجموعه ورزشی کوثر خ امام خمینی، شهرک کوثر جزییات
55 تکواندو مجموعه ورزشی کمال خیابان کمال کوی میرهندی- جنب شهرداری منطقه سه جزییات
56 تکواندو مجموعه ورزشی شهید غازی سه راه ملک شهر -بهارستان شرقی - کوی بهار آزادی جزییات
57 تکواندو ورزشگاه خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه- جنب باقوشخانه جزییات
58 تکواندو مجموعه ورزشی زیتون خیابان لاله، کوچه شهید ذاکری جزییات
59 تکواندو مجموعه ورزشی شهدای رهنان رهنان، خیابان شریف غربی جزییات
60 تکواندو مجموعه ورزشی میخک خیابان کاوه خیابان بهمن ورزشگاه میخک ////اتوبان چمران خیابان اشراق جنوبی خیابان بهمن ورزشگاه میخک جزییات
61 تکواندو مجموعه ورزشی توانا خیابان پروین.خیابان معراج(هفتون) خیابان زرین کوب.خیابان حکمت جزییات