لیست کلاس‌های گروه: رشته های رزمی

دوره‌های آموزشی یافت‌شده: ۵۵

ردیف نام کلاس نام مرکز محل برگزاری کلاس جزییات
1 او اسپرت ورزشگاه باغ فدک اتوبان کاوه -خیابان فرزانگان - پارک جنگلی فدک جزییات
2 تکواندو مجموعه ورزشی نیکان خیابان امام خمینی، خیابان بابوکان ،بعد از خدمات شهری منطقه 11 جزییات
3 تکواندو مجموعه ورزشی امیرالمومنین خیابان بهارستان- خیابان امین- خیابان ناصر خسرو - کوچه شهید احمدی جزییات
4 کاراته مجموعه ورزشی شهدای رهنان رهنان، خیابان شریف غربی جزییات
5 کاراته مجموعه ورزشی زیتون خیابان لاله، کوچه شهید ذاکری جزییات
6 تکواندو مجموعه ورزشی سودان خیابان آتشگاه -خیابان بهشت- کوچه طالقانی -روبروی مسجد اعظم جزییات
7 کاراته مجموعه ورزشی نور خیابان آتشگاه-مقابل مخابرات گورتان جزییات
8 کاراته مجموعه ورزشی سودان خیابان آتشگاه -خیابان بهشت- کوچه طالقانی -روبروی مسجد اعظم جزییات
9 تکواندو مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) خیابان زینبیه- خیابان شهید غفاری-بعد از حرم زینبیه-شهرک امام خمینی(ره)- ورزشگاه امام خمینی(ره) جزییات
10 کبدی مجموعه ورزشی میخک خیابان کاوه خیابان بهمن ورزشگاه میخک ////اتوبان چمران خیابان اشراق جنوبی خیابان بهمن ورزشگاه میخک جزییات
11 تکواندو ورزشگاه باغ فدک اتوبان کاوه -خیابان فرزانگان - پارک جنگلی فدک جزییات
12 تکواندو زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) سه راه طيب ، خيابان بيد آبادي، كوچه اشتري، زورخانه عليقلي آقا جزییات
13 تکواندو مجموعه ورزشی نصرآباد خیابان میرزا طاهر -میدان وحدت-کوچه ورزشگاه جزییات
14 ووشو زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) سه راه طيب ، خيابان بيد آبادي، كوچه اشتري، زورخانه عليقلي آقا جزییات
15 کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی ارغوان اتوبان چمران -خیابان آل محمد - ورزشگاه ارغوان جزییات
16 کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی کوثر خ امام خمینی، شهرک کوثر جزییات
17 کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی امیرالمومنین خیابان بهارستان- خیابان امین- خیابان ناصر خسرو - کوچه شهید احمدی جزییات
18 کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی نور خیابان آتشگاه-مقابل مخابرات گورتان جزییات
19 کونگفو مجموعه ورزشی میخک خیابان کاوه خیابان بهمن ورزشگاه میخک ////اتوبان چمران خیابان اشراق جنوبی خیابان بهمن ورزشگاه میخک جزییات
20 کونگفو مجموعه ورزشی ارغوان اتوبان چمران -خیابان آل محمد - ورزشگاه ارغوان جزییات
21 کونگفو مجموعه ورزشی زیتون خیابان لاله، کوچه شهید ذاکری جزییات
22 تکواندو مجموعه ورزشی ارغوان اتوبان چمران -خیابان آل محمد - ورزشگاه ارغوان جزییات
23 تکواندو مجموعه ورزشی میخک خیابان کاوه خیابان بهمن ورزشگاه میخک ////اتوبان چمران خیابان اشراق جنوبی خیابان بهمن ورزشگاه میخک جزییات
24 کونگفو مجموعه ورزشی کوثر خ امام خمینی، شهرک کوثر جزییات
25 او اسپرت مجموعه ورزشی کمال خیابان کمال کوی میرهندی- جنب شهرداری منطقه سه جزییات
26 کونگفو مجموعه ورزشی شهید غازی سه راه ملک شهر -بهارستان شرقی - کوی بهار آزادی جزییات
27 کونگفو مجموعه ورزشی شهدای رهنان رهنان، خیابان شریف غربی جزییات
28 دفاع شخصی مجموعه ورزشی زیتون خیابان لاله، کوچه شهید ذاکری جزییات
29 دفاع شخصی مجموعه ورزشی امیرالمومنین خیابان بهارستان- خیابان امین- خیابان ناصر خسرو - کوچه شهید احمدی جزییات
30 تکواندو مجموعه ورزشی گل نرگس اتوبان آقابابایی- پل تمدن - خ شهید خزایی - ورزشگاه گل نرگس جزییات
31 تای چی چوان مجموعه ورزشی میخک خیابان کاوه خیابان بهمن ورزشگاه میخک ////اتوبان چمران خیابان اشراق جنوبی خیابان بهمن ورزشگاه میخک جزییات
32 تای چی چوان مجموعه ورزشی ارغوان اتوبان چمران -خیابان آل محمد - ورزشگاه ارغوان جزییات
33 موی تای مجموعه ورزشی سودان خیابان آتشگاه -خیابان بهشت- کوچه طالقانی -روبروی مسجد اعظم جزییات
34 ووشو مجموعه ورزشی میثاق دروازه تهران، خیابان شهیدان غربی، کوچه 46 جزییات
35 ووشو مجموعه ورزشی نصرآباد خیابان میرزا طاهر -میدان وحدت-کوچه ورزشگاه جزییات
36 کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی میخک خیابان کاوه خیابان بهمن ورزشگاه میخک ////اتوبان چمران خیابان اشراق جنوبی خیابان بهمن ورزشگاه میخک جزییات
37 کونگفو مجموعه ورزشی سودان خیابان آتشگاه -خیابان بهشت- کوچه طالقانی -روبروی مسجد اعظم جزییات
38 کونگفو مجموعه ورزشی میثاق دروازه تهران، خیابان شهیدان غربی، کوچه 46 جزییات
39 دفاع شخصی مجموعه ورزشی شهدای رهنان رهنان، خیابان شریف غربی جزییات
40 دفاع شخصی مجموعه ورزشی توانا خیابان پروین.خیابان معراج(هفتون) خیابان زرین کوب.خیابان حکمت جزییات
41 تکواندو مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) اتوبان شهید آقابابایی-اطشاران-کوی میلاد-جنب میلاد 1 مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی جزییات
42 تکواندو مجموعه ورزشی زیتون خیابان لاله، کوچه شهید ذاکری جزییات
43 تکواندو مجموعه ورزشی نور خیابان آتشگاه-مقابل مخابرات گورتان جزییات
44 تکواندو مجموعه ورزشی توانا خیابان پروین.خیابان معراج(هفتون) خیابان زرین کوب.خیابان حکمت جزییات
45 تکواندو مجموعه ورزشی کمال خیابان کمال کوی میرهندی- جنب شهرداری منطقه سه جزییات
46 تکواندو مجموعه ورزشی شهدای رهنان رهنان، خیابان شریف غربی جزییات
47 تکواندو مجموعه ورزشی کوثر خ امام خمینی، شهرک کوثر جزییات
48 تکواندو مجموعه ورزشی شهید غازی سه راه ملک شهر -بهارستان شرقی - کوی بهار آزادی جزییات
49 سیمرغ مجموعه ورزشی ارغوان اتوبان چمران -خیابان آل محمد - ورزشگاه ارغوان جزییات
50 او اسپرت مجموعه ورزشی برنا خیابان معراج-خیابان شهید اول- جنب مسجد ابولفضل جزییات
51 او اسپرت مجموعه ورزشی توانا خیابان پروین.خیابان معراج(هفتون) خیابان زرین کوب.خیابان حکمت جزییات
52 کاراته مجموعه ورزشی میخک خیابان کاوه خیابان بهمن ورزشگاه میخک ////اتوبان چمران خیابان اشراق جنوبی خیابان بهمن ورزشگاه میخک جزییات
53 کاراته مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) خیابان زینبیه- خیابان شهید غفاری-بعد از حرم زینبیه-شهرک امام خمینی(ره)- ورزشگاه امام خمینی(ره) جزییات
54 کاراته مجموعه ورزشی توانا خیابان پروین.خیابان معراج(هفتون) خیابان زرین کوب.خیابان حکمت جزییات
55 کاراته زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) سه راه طيب ، خيابان بيد آبادي، كوچه اشتري، زورخانه عليقلي آقا جزییات