لیست کلاس‌های گروه: رشته های پایه

دوره‌های آموزشی یافت‌شده: ۹۹

ردیف نام کلاس نام مرکز محل برگزاری کلاس جزییات
1 پیلاتس مجموعه ورزشی ابرار خیابان توحید-کوچه کلیسای مریم شرقی جزییات
2 برایتونیک مجموعه ورزشی زیتون خیابان لاله، کوچه شهید ذاکری جزییات
3 برایتونیک مجموعه ورزشی شهدای کوجان خیابان امام خمینی، خیابان شهیدان کاظمی، خیابان فرهنگیان 8 متری پنجم جزییات
4 پیلاتس مجموعه ورزشی کمال خیابان کمال کوی میرهندی- جنب شهرداری منطقه سه جزییات
5 یوگا ورزشگاه باغ بانوان پردیس سه راه سیمین، تقاطع هم سطح بزرگراه شهید حبیب الهی جزییات
6 آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی کمال خیابان کمال کوی میرهندی- جنب شهرداری منطقه سه جزییات
7 پیلاتس مجموعه ورزشی شمس آباد اصفهان-خیابان کاوه -کوی شماره 36 -انتهای کوچه جنب فرهنگسرای باران جزییات
8 یوگا مجموعه ورزشی گل نرگس اتوبان آقابابایی- پل تمدن - خ شهید خزایی - ورزشگاه گل نرگس جزییات
9 پیلاتس ورزشگاه خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه- جنب باقوشخانه جزییات
10 آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهدای وحید خیابان رودکی - خیابان علامه جعفری-کوچه شهید یارمحمدیان -کوچه شماره 8 جزییات
11 آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شمس آباد اصفهان-خیابان کاوه -کوی شماره 36 -انتهای کوچه جنب فرهنگسرای باران جزییات
12 ایروبیک مجموعه ورزشی نصرآباد خیابان میرزا طاهر -میدان وحدت-کوچه ورزشگاه جزییات
13 پیلاتس مجموعه ورزشی شهید غازی سه راه ملک شهر -بهارستان شرقی - کوی بهار آزادی جزییات
14 ایروبیک ورزشگاه خانه جوان (باقوشخانه) خیابان زینبیه- جنب باقوشخانه جزییات
15 یوگا مجموعه ورزشی زیتون خیابان لاله، کوچه شهید ذاکری جزییات
16 یوگا مجموعه ورزشی شهید غازی سه راه ملک شهر -بهارستان شرقی - کوی بهار آزادی جزییات
17 ایروبیک مجموعه ورزشی میخک خیابان کاوه خیابان بهمن ورزشگاه میخک ////اتوبان چمران خیابان اشراق جنوبی خیابان بهمن ورزشگاه میخک جزییات
18 آمادگی جسمانی ورزشگاه باغ بانوان پردیس سه راه سیمین، تقاطع هم سطح بزرگراه شهید حبیب الهی جزییات
19 ایروبیک مجموعه ورزشی سودان خیابان آتشگاه -خیابان بهشت- کوچه طالقانی -روبروی مسجد اعظم جزییات
20 پیلاتس مجموعه ورزشی زیتون خیابان لاله، کوچه شهید ذاکری جزییات
21 ایروبیک مجموعه ورزشی امیرالمومنین خیابان بهارستان- خیابان امین- خیابان ناصر خسرو - کوچه شهید احمدی جزییات
22 ایروبیک مجموعه ورزشی شهدای رهنان رهنان، خیابان شریف غربی جزییات
23 ایروبیک زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) سه راه طيب ، خيابان بيد آبادي، كوچه اشتري، زورخانه عليقلي آقا جزییات
24 پیلاتس مجموعه ورزشی شهدای رهنان رهنان، خیابان شریف غربی جزییات
25 ایروبیک مجموعه ورزشی ارغوان اتوبان چمران -خیابان آل محمد - ورزشگاه ارغوان جزییات
26 آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی کوثر خ امام خمینی، شهرک کوثر جزییات
27 آمادگی جسمانی زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) سه راه طيب ، خيابان بيد آبادي، كوچه اشتري، زورخانه عليقلي آقا جزییات
28 پیلاتس مجموعه ورزشی کوثر خ امام خمینی، شهرک کوثر جزییات
29 پیلاتس مجموعه ورزشی ارغوان اتوبان چمران -خیابان آل محمد - ورزشگاه ارغوان جزییات
30 ایروبیک ورزشگاه باغ بانوان پردیس سه راه سیمین، تقاطع هم سطح بزرگراه شهید حبیب الهی جزییات
31 پیلاتس ورزشگاه باغ بانوان پردیس سه راه سیمین، تقاطع هم سطح بزرگراه شهید حبیب الهی جزییات
32 ژیمناستیک مجموعه ورزشی گل نرگس اتوبان آقابابایی- پل تمدن - خ شهید خزایی - ورزشگاه گل نرگس جزییات
33 ژیمناستیک مجموعه ورزشی شهدای کردآباد خیابان جی - خیابان شهید رجایی - خیابان 22 بهمن جزییات
34 آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی نور خیابان آتشگاه-مقابل مخابرات گورتان جزییات
35 آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی میخک خیابان کاوه خیابان بهمن ورزشگاه میخک ////اتوبان چمران خیابان اشراق جنوبی خیابان بهمن ورزشگاه میخک جزییات
36 ژیمناستیک مجموعه ورزشی میخک خیابان کاوه خیابان بهمن ورزشگاه میخک ////اتوبان چمران خیابان اشراق جنوبی خیابان بهمن ورزشگاه میخک جزییات
37 ژیمناستیک مجموعه ورزشی زیتون خیابان لاله، کوچه شهید ذاکری جزییات
38 آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهدای کوجان خیابان امام خمینی، خیابان شهیدان کاظمی، خیابان فرهنگیان 8 متری پنجم جزییات
39 آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی پزوه خوراسگان، چهار راه مسجد علی، خیابان 22 بهمن، خیابان پزوه، کوچه 11 (شهید عباسی)، بعد از فرهنگ سرای نور، پشت مدرسه دخترانه پزوه جزییات
40 آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی گل نرگس اتوبان آقابابایی- پل تمدن - خ شهید خزایی - ورزشگاه گل نرگس جزییات
41 ژیمناستیک مجموعه ورزشی سلامت اتوبان فرودگاه ،زیر گذر اول حصه، ورزشگاه سلامت جزییات
42 ژیمناستیک مجموعه ورزشی امیرالمومنین خیابان بهارستان- خیابان امین- خیابان ناصر خسرو - کوچه شهید احمدی جزییات
43 ژیمناستیک مجموعه ورزشی سودان خیابان آتشگاه -خیابان بهشت- کوچه طالقانی -روبروی مسجد اعظم جزییات
44 ژیمناستیک مجموعه ورزشی کوثر خ امام خمینی، شهرک کوثر جزییات
45 آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی سودان خیابان آتشگاه -خیابان بهشت- کوچه طالقانی -روبروی مسجد اعظم جزییات
46 آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی ابن سینا خیابان مدرس-روبروی خیابان مولوی-کوی مسجد جزییات
47 آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی نیکان خیابان امام خمینی، خیابان بابوکان ،بعد از خدمات شهری منطقه 11 جزییات
48 ژیمناستیک زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) سه راه طيب ، خيابان بيد آبادي، كوچه اشتري، زورخانه عليقلي آقا جزییات
49 ژیمناستیک مجموعه ورزشی ارغوان اتوبان چمران -خیابان آل محمد - ورزشگاه ارغوان جزییات
50 آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهدای کردآباد خیابان جی - خیابان شهید رجایی - خیابان 22 بهمن جزییات
51 آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهدای قائمیه انتهای خیابان قائمیه - کوچه میاندوآب جزییات
52 برایتونیک مجموعه ورزشی پزوه خوراسگان، چهار راه مسجد علی، خیابان 22 بهمن، خیابان پزوه، کوچه 11 (شهید عباسی)، بعد از فرهنگ سرای نور، پشت مدرسه دخترانه پزوه جزییات
53 آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی ارغوان اتوبان چمران -خیابان آل محمد - ورزشگاه ارغوان جزییات
54 پیلاتس مجموعه ورزشی گل نرگس اتوبان آقابابایی- پل تمدن - خ شهید خزایی - ورزشگاه گل نرگس جزییات
55 پیلاتس مجموعه ورزشی میخک خیابان کاوه خیابان بهمن ورزشگاه میخک ////اتوبان چمران خیابان اشراق جنوبی خیابان بهمن ورزشگاه میخک جزییات
56 پیلاتس زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) سه راه طيب ، خيابان بيد آبادي، كوچه اشتري، زورخانه عليقلي آقا جزییات
57 پیلاتس مجموعه ورزشی ابن سینا خیابان مدرس-روبروی خیابان مولوی-کوی مسجد جزییات
58 ژیمناستیک مجموعه ورزشی کمال خیابان کمال کوی میرهندی- جنب شهرداری منطقه سه جزییات
59 ژیمناستیک مجموعه ورزشی شهید غازی سه راه ملک شهر -بهارستان شرقی - کوی بهار آزادی جزییات
60 ژیمناستیک مجموعه ورزشی نیکان خیابان امام خمینی، خیابان بابوکان ،بعد از خدمات شهری منطقه 11 جزییات
61 ایروبیک مجموعه ورزشی شهدای قائمیه انتهای خیابان قائمیه - کوچه میاندوآب جزییات
62 ایروبیک مجموعه ورزشی گل نرگس اتوبان آقابابایی- پل تمدن - خ شهید خزایی - ورزشگاه گل نرگس جزییات
63 ایروبیک مجموعه ورزشی شهدای کوجان خیابان امام خمینی، خیابان شهیدان کاظمی، خیابان فرهنگیان 8 متری پنجم جزییات
64 ایروبیک مجموعه ورزشی شهید غازی سه راه ملک شهر -بهارستان شرقی - کوی بهار آزادی جزییات
65 ایروبیک مجموعه ورزشی شهدای فردوان خیابان امام خمینی -روبروی پارک قلمستان- جنب فرهنگسرای مهر -کوچه شهید امینی 2 جزییات
66 آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی نصرآباد خیابان میرزا طاهر -میدان وحدت-کوچه ورزشگاه جزییات
67 آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهید غازی سه راه ملک شهر -بهارستان شرقی - کوی بهار آزادی جزییات
68 آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهدای فردوان خیابان امام خمینی -روبروی پارک قلمستان- جنب فرهنگسرای مهر -کوچه شهید امینی 2 جزییات
69 آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی زیتون خیابان لاله، کوچه شهید ذاکری جزییات
70 آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی سلامت اتوبان فرودگاه ،زیر گذر اول حصه، ورزشگاه سلامت جزییات
71 یوگا مجموعه ورزشی ابرار خیابان توحید-کوچه کلیسای مریم شرقی جزییات
72 یوگا مجموعه ورزشی میخک خیابان کاوه خیابان بهمن ورزشگاه میخک ////اتوبان چمران خیابان اشراق جنوبی خیابان بهمن ورزشگاه میخک جزییات
73 یوگا مجموعه ورزشی ارغوان اتوبان چمران -خیابان آل محمد - ورزشگاه ارغوان جزییات
74 آمادگی جسمانی (سالن توپی) مجموعه ورزشی نصرآباد خیابان میرزا طاهر -میدان وحدت-کوچه ورزشگاه جزییات
75 آمادگی جسمانی (سالن توپی) مجموعه ورزشی کمال خیابان کمال کوی میرهندی- جنب شهرداری منطقه سه جزییات
76 آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) اتوبان شهید آقابابایی-اطشاران-کوی میلاد-جنب میلاد 1 مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی جزییات
77 پیلاتس مجموعه ورزشی بهمن فلکه لاله شمالی - نرسیده به چهارراه عاشق اصفهانی - جنب ایستگاه یزدان جزییات
78 ژیمناستیک مجموعه ورزشی توانا خیابان پروین.خیابان معراج(هفتون) خیابان زرین کوب.خیابان حکمت جزییات
79 ژیمناستیک مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) اتوبان شهید آقابابایی-اطشاران-کوی میلاد-جنب میلاد 1 مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی جزییات
80 پیلاتس مجموعه ورزشی توانا خیابان پروین.خیابان معراج(هفتون) خیابان زرین کوب.خیابان حکمت جزییات
81 پیلاتس مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) خیابان زینبیه- خیابان شهید غفاری-بعد از حرم زینبیه-شهرک امام خمینی(ره)- ورزشگاه امام خمینی(ره) جزییات
82 ژیمناستیک مجموعه ورزشی میثاق دروازه تهران، خیابان شهیدان غربی، کوچه 46 جزییات
83 ژیمناستیک مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) خیابان زینبیه- خیابان شهید غفاری-بعد از حرم زینبیه-شهرک امام خمینی(ره)- ورزشگاه امام خمینی(ره) جزییات
84 یوگا مجموعه ورزشی برنا خیابان معراج-خیابان شهید اول- جنب مسجد ابولفضل جزییات
85 آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی برنا خیابان معراج-خیابان شهید اول- جنب مسجد ابولفضل جزییات
86 آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) خیابان زینبیه- خیابان شهید غفاری-بعد از حرم زینبیه-شهرک امام خمینی(ره)- ورزشگاه امام خمینی(ره) جزییات
87 پیلاتس مجموعه ورزشی برنا خیابان معراج-خیابان شهید اول- جنب مسجد ابولفضل جزییات
88 ایروبیک مجموعه ورزشی برنا خیابان معراج-خیابان شهید اول- جنب مسجد ابولفضل جزییات
89 ایروبیک مجموعه ورزشی توانا خیابان پروین.خیابان معراج(هفتون) خیابان زرین کوب.خیابان حکمت جزییات
90 ایروبیک مجموعه ورزشی میثاق دروازه تهران، خیابان شهیدان غربی، کوچه 46 جزییات
91 برایتونیک مجموعه ورزشی برنا خیابان معراج-خیابان شهید اول- جنب مسجد ابولفضل جزییات
92 آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی بهمن فلکه لاله شمالی - نرسیده به چهارراه عاشق اصفهانی - جنب ایستگاه یزدان جزییات
93 برایتونیک مجموعه ورزشی بهمن فلکه لاله شمالی - نرسیده به چهارراه عاشق اصفهانی - جنب ایستگاه یزدان جزییات
94 برایتونیک مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) خیابان زینبیه- خیابان شهید غفاری-بعد از حرم زینبیه-شهرک امام خمینی(ره)- ورزشگاه امام خمینی(ره) جزییات
95 پیلاتس مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) اتوبان شهید آقابابایی-اطشاران-کوی میلاد-جنب میلاد 1 مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی جزییات
96 ایروبیک (سالن توپی) مجموعه ورزشی برنا خیابان معراج-خیابان شهید اول- جنب مسجد ابولفضل جزییات
97 یوگا مجموعه ورزشی بهمن فلکه لاله شمالی - نرسیده به چهارراه عاشق اصفهانی - جنب ایستگاه یزدان جزییات
98 ژیمناستیک مجموعه ورزشی بهمن فلکه لاله شمالی - نرسیده به چهارراه عاشق اصفهانی - جنب ایستگاه یزدان جزییات
99 آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی توانا خیابان پروین.خیابان معراج(هفتون) خیابان زرین کوب.خیابان حکمت جزییات