لیست دروس

دوره‌های آموزشی یافت‌شده:248

ردیف نام کلاس مرکز جزییات
۱ خياطی ( ضخيم دوزی) باغ بانوان طلوع جزییات
۲ خياطی ( نازك دوزی) باغ بانوان طلوع جزییات
۳ رباتيك ( زير 7 سال) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۴ خوشنويسي خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۵ مهارت ذهنی ( دقت وتوجه) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۶ تئاتر تخصصي 8تا 12 سال( مقدماتي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۷ تقویت حافظه خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۸ تئاتر تخصصي 8تا 12 سال( پيشرفته) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۹ بافت مو خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۰ تئاتر تخصصي 5تا7سال( تكميلي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۱ بازی های حركتی خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۲ تکنیک های مجری گری کودکان خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۳ نمایشنامه نویسی خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۴ نقاشی تخصصی 5 تا 7 سال (مقدماتی) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۵ بازی قصه خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۶ بازی های قاتی پاتیبه همراه سازه های خلاقانه خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۷ تئاتر تخصصي 5تا7سال( مقدماتي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۸ ساخت و ساز خلاق خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۹ نقاشي عمومي كودكان خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۰ ادبيات تخصصي 4تا 6 سال( مقدماتي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۱ بازی نمایش خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۲ فیلسوف کوچولو خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۳ تكنيك هوش افزايي خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۴ هوش هیجانی خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۵ کاراته مجموعه ورزشی میخک جزییات
۲۶ کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی میخک جزییات
۲۷ تئاتر تخصصي 5تا7سال( پيشرفته) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۸ بازی و ریاضی خلاق خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۹ آی كیو مس(چرتكه) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۳۰ تكنيك هوش افزايي خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۳۱ مهارت ذهنی ( دقت وتوجه) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۳۲ تقویت حافظه خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۳۳ آشپزی فوری(فينگر،سوسيس وكالباس خانگي) باغ بانوان پردیس جزییات
۳۴ بازی های حركتی خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۳۵ نقاشي عمومي كودكان خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۳۶ روبیك 1 و2 خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۳۷ تكنيك هاي مصاحبه فرهنگسرای تخصصی رسانه جزییات
۳۸ عکاسی فرهنگسرای تخصصی رسانه جزییات
۳۹ خبر نويسي در رسانه ها فرهنگسرای تخصصی رسانه جزییات
۴۰ خياطی ( نازك دوزی) فرهنگسرای نوجوان جزییات
۴۱ بافت مو فرهنگسرای نوجوان جزییات
۴۲ چهره آرایی/ براشینگ فرهنگسرای نوجوان جزییات
۴۳ یوگا مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۴۴ بسته آموزشي كودك فرهنگسرای نوجوان جزییات
۴۵ آموزش خلاقيت كودك ونوجوان فرهنگسرای نوجوان جزییات
۴۶ تكنيك هاي مجري گري نوجوان فرهنگسرای نوجوان جزییات
۴۷ کیک پزی فرهنگسرای نوجوان جزییات
۴۸ برزيل دوزی فرهنگسرای نوجوان جزییات
۴۹ خوشنويسي فرهنگسرای نوجوان جزییات
۵۰ آی كیو مس(چرتكه) فرهنگسرای نوجوان جزییات
۵۱ جواهر دوزی فرهنگسرای نوجوان جزییات
۵۲ طراحي با حنا روي بدن فرهنگسرای نوجوان جزییات
۵۳ كار تزيينی بانمد (كچه) فرهنگسرای نوجوان جزییات
۵۴ نقاشی فرهنگسرای نوجوان جزییات
۵۵ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی میخک جزییات
۵۶ والیبال مجموعه ورزشی کمال جزییات
۵۷ فوتسال مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۵۸ موی تای مجموعه ورزشی سودان جزییات
۵۹ والیبال مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۶۰ ژیمناستیک مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۶۱ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۶۲ فوتسال مجموعه ورزشی پزوه جزییات
۶۳ فوتسال مجموعه ورزشی نور جزییات
۶۴ والیبال مجموعه ورزشی نور جزییات
۶۵ والیبال مجموعه ورزشی ابرار جزییات
۶۶ بدمینتون مجموعه ورزشی ابرار جزییات
۶۷ بدمینتون مجموعه ورزشی نور جزییات
۶۸ موی تای مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۶۹ تکواندو مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۷۰ برایتونیک مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۷۱ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۷۲ ایروبیک مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۷۳ فوتسال مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۷۴ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی ابن سینا جزییات
۷۵ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۷۶ تکواندو مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۷۷ والیبال مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۷۸ ایروبیک مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۷۹ ژیمناستیک مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۸۰ بدمینتون مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۸۱ فوتسال مجموعه ورزشی کمال جزییات
۸۲ پیلاتس مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۸۳ فوتسال مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۸۴ والیبال مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۸۵ والیبال مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۸۶ پیلاتس مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۸۷ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی سودان جزییات
۸۸ پیلاتس مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۸۹ کودک ستاره شناس 1(چهارم تا ششم دبستان) فرهنگسرای نوجوان جزییات
۹۰ تکواندو مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۹۱ تکواندو مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۹۲ والیبال مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۹۳ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۹۴ کاراته مجموعه ورزشی سودان جزییات
۹۵ تکواندو مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۹۶ سیمرغ مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۹۷ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهدای وحید جزییات
۹۸ ژیمناستیک مجموعه ورزشی میخک جزییات
۹۹ والیبال مجموعه ورزشی پزوه جزییات
۱۰۰ تکواندو مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۱۰۱ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی پزوه جزییات
۱۰۲ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۱۰۳ ایروبیک مجموعه ورزشی پزوه جزییات
۱۰۴ والیبال مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۱۰۵ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای وحید جزییات
۱۰۶ والیبال مجموعه ورزشی شهدای وحید جزییات
۱۰۷ فوتسال مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۱۰۸ فوتسال مجموعه ورزشی سلامت جزییات
۱۰۹ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای قائمیه جزییات
۱۱۰ والیبال مجموعه ورزشی شهدای قائمیه جزییات
۱۱۱ ایروبیک مجموعه ورزشی شهدای قائمیه جزییات
۱۱۲ ووشو مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۱۱۳ والیبال مجموعه ورزشی سلامت جزییات
۱۱۴ بسکتبال مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۱۵ تکواندو مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۱۱۶ کونگفو مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۱۱۷ پیلاتس مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۱۱۸ بدمینتون مجموعه ورزشی ابن سینا جزییات
۱۱۹ والیبال مجموعه ورزشی ابن سینا جزییات
۱۲۰ ژیمناستیک مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۱۲۱ فوتسال مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۱۲۲ بسکتبال مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۱۲۳ ژیمناستیک مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۱۲۴ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۱۲۵ بسکتبال مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۱۲۶ والیبال مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۱۲۷ والیبال مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۱۲۸ بدمینتون مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۱۲۹ بدمینتون مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۱۳۰ فوتسال مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۱۳۱ والیبال مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۱۳۲ برایتونیک مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۱۳۳ والیبال مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۱۳۴ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۱۳۵ کودک ستاره شناس1(اول تا سوم دبستان) فرهنگسرای نوجوان جزییات
۱۳۶ رباتيك ( بالاي 7 سال) فرهنگسرای نوجوان جزییات
۱۳۷ ووشو مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۱۳۸ تکواندو مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۱۳۹ پیلاتس مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۱۴۰ هندبال مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۱۴۱ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۱۴۲ دفاع شخصی مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۱۴۳ والیبال مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۱۴۴ کاراته مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۴۵ فوتسال مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۱۴۶ رباتيك ( زير 7 سال) فرهنگسرای نوجوان جزییات
۱۴۷ بسکتبال مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۱۴۸ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۱۴۹ بدمینتون مجموعه ورزشی کمال جزییات
۱۵۰ دفاع شخصی مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۵۱ والیبال مجموعه ورزشی برنا جزییات
۱۵۲ ایروبیک مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۵۳ ایروبیک (سالن توپی) مجموعه ورزشی برنا جزییات
۱۵۴ والیبال مجموعه ورزشی توانا جزییات
۱۵۵ تکواندو مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۱۵۶ ووشو مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۱۵۷ فوتسال مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۱۵۸ والیبال مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۱۵۹ ژیمناستیک مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۱۶۰ کاراته مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۱۶۱ سیمرغ مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۱۶۲ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۱۶۳ عروسك سازی فرهنگسرای نوجوان جزییات
۱۶۴ او اسپرت مجموعه ورزشی توانا جزییات
۱۶۵ ژیمناستیک مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۶۶ کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۶۷ کونگفو مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۶۸ ایروبیک مجموعه ورزشی برنا جزییات
۱۶۹ بدمینتون مجموعه ورزشی شهدای وحید جزییات
۱۷۰ کاراته مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۱۷۱ زیورآلات فرهنگسرای نوجوان جزییات
۱۷۲ آمادگی جسمانی (سالن توپی) مجموعه ورزشی کمال جزییات
۱۷۳ ایروبیک مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۱۷۴ فوتسال مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۷۵ پیلاتس مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۱۷۶ فوتسال مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۱۷۷ پیلاتس مجموعه ورزشی میخک جزییات
۱۷۸ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی توانا جزییات
۱۷۹ کونگفو مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۱۸۰ تکواندو مجموعه ورزشی میخک جزییات
۱۸۱ والیبال مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۱۸۲ ایروبیک مجموعه ورزشی توانا جزییات
۱۸۳ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۱۸۴ برایتونیک مجموعه ورزشی شهدای وحید جزییات
۱۸۵ دفاع شخصی مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۱۸۶ تکواندو مجموعه ورزشی سودان جزییات
۱۸۷ برایتونیک مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۱۸۸ جودو مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۱۸۹ پیلاتس مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۱۹۰ پیلاتس مجموعه ورزشی ابن سینا جزییات
۱۹۱ ایروبیک مجموعه ورزشی سودان جزییات
۱۹۲ کونگفو مجموعه ورزشی میخک جزییات
۱۹۳ کونگفو مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۱۹۴ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۱۹۵ برایتونیک مجموعه ورزشی شهدای کوجان جزییات
۱۹۶ ژیمناستیک مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۱۹۷ دسرها/ژله تصویری/ژله تزریقی/ترکیبی/حلوا باغ بانوان طلوع جزییات
۱۹۸ كوتاهی مو باغ بانوان طلوع جزییات
۱۹۹ چهره آرایی/ براشینگ باغ بانوان طلوع جزییات
۲۰۰ کافی شاپ باغ بانوان طلوع جزییات
۲۰۱ کیک پزی باغ بانوان طلوع جزییات
۲۰۲ فوتسال مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۲۰۳ والیبال مجموعه ورزشی طیب جزییات
۲۰۴ فوتسال مجموعه ورزشی طیب جزییات
۲۰۵ هندبال مجموعه ورزشی طیب جزییات
۲۰۶ فوتسال مجموعه ورزشی توانا جزییات
۲۰۷ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۲۰۸ ژیمناستیک مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۲۰۹ تکواندو مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۲۱۰ دفاع شخصی مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۲۱۱ بسکتبال مجموعه ورزشی شهدای کوجان جزییات
۲۱۲ پیلاتس مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۲۱۳ تکواندو مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۲۱۴ کاراته مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۲۱۵ دفاع شخصی مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۲۱۶ برایتونیک مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۲۱۷ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۲۱۸ آشنایی با نهج البلاغه فرهنگسرای نوجوان جزییات
۲۱۹ بدمینتون مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۲۲۰ کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۲۲۱ تفسیر قرآن فرهنگسرای نوجوان جزییات
۲۲۲ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای فردوان جزییات
۲۲۳ کونگفو مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۲۲۴ والیبال مجموعه ورزشی شهدای فردوان جزییات
۲۲۵ ایروبیک مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۲۲۶ بدمینتون مجموعه ورزشی شهدای فردوان جزییات
۲۲۷ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۲۲۸ ایروبیک مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۲۲۹ بسکتبال مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۲۳۰ بدمینتون مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۲۳۱ ژیمناستیک مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۲۳۲ والیبال مجموعه ورزشی شهدای کوجان جزییات
۲۳۳ ایروبیک مجموعه ورزشی شهدای کوجان جزییات
۲۳۴ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۲۳۵ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای کوجان جزییات
۲۳۶ کونگفو مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۲۳۷ پیلاتس مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۲۳۸ او اسپرت مجموعه ورزشی برنا جزییات
۲۳۹ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی برنا جزییات
۲۴۰ بسکتبال مجموعه ورزشی طیب جزییات
۲۴۱ کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۲۴۲ کارگاه نون نویسندگی مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۲۴۳ مهارت های نوشتاری 1و2 مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۲۴۴ مهارتهای نوشتاری دیجیتال مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۲۴۵ دوره داستان نویسی نوجوان پیشرفته مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۲۴۶ ادبیات کهن (متون و نثر) مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۲۴۷ دوره داستان نویسی نوجوان مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۲۴۸ كارگاه شعر بزرگسال مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات