لیست دروس

دوره‌های آموزشی یافت‌شده:368

ردیف نام کلاس مرکز جزییات
۱ والیبال مجموعه ورزشی برنا جزییات
۲ کارگاه آموزشی فرهنگسرای نوجوان جزییات
۳ شيرينی پزی وكيك پزی خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۴ نان های حجيم خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۵ مينا كاري خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۶ قلاب بافی خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۷ ميل بافی خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۸ خودآرايی (براشينگ) فرهنگسرای نوجوان جزییات
۹ بسته هاي آموزشي مناسبتي فرهنگسرای نوجوان جزییات
۱۰ كار تزيينی بانمد (كچه) فرهنگسرای نوجوان جزییات
۱۱ خياطی ( نازك دوزی) خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۱۲ كار با چرم خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۱۳ ميل بافی فرهنگسرای نوجوان جزییات
۱۴ قلاب بافی فرهنگسرای نوجوان جزییات
۱۵ خياطی ( نازك دوزی) فرهنگسرای نوجوان جزییات
۱۶ تفسير قرآن فرهنگسرای نوجوان جزییات
۱۷ نما/تزئينات شيشه وآيينه وظروف فرهنگسرای نوجوان جزییات
۱۸ آشنايي با نهج البلاغه فرهنگسرای نوجوان جزییات
۱۹ دوره های آموزش خانواده فرهنگسرای پرسش جزییات
۲۰ بافت مو مجموعه فرهنگی تفریحی باغ فدک جزییات
۲۱ نقاشي و طراحي خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۲۲ خياطی ( نازك دوزی) مجموعه فرهنگی تفریحی باغ فدک جزییات
۲۳ آشپزی سنتی فرهنگسرای نوجوان جزییات
۲۴ بسته هاي آموزشي مناسبتي مجموعه فرهنگی تفریحی باغ فدک جزییات
۲۵ شيرينی پزی وكيك پزی فرهنگسرای نوجوان جزییات
۲۶ عروسك دوزی خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۲۷ دسرها خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۲۸ آشپزی سنتی خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۲۹ فيروزه كوبي خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۳۰ زيور آلات خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۳۱ یوگا مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۳۲ یوگا مجموعه ورزشی میخک جزییات
۳۳ خودآرايی (براشينگ) خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۳۴ آشپزی فوری(فينگر،سوسيس وكالباس خانگي) خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۳۵ بافت مو خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۳۶ محقق كودك ونوجوان فرهنگسرای پرسش جزییات
۳۷ یوگا ورزشگاه باغ بانوان پردیس جزییات
۳۸ كوتاهی مو مجموعه فرهنگی تفریحی باغ فدک جزییات
۳۹ یوگا مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۴۰ والیبال مجموعه ورزشی پزوه جزییات
۴۱ والیبال مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۴۲ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۴۳ کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۴۴ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۴۵ والیبال مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۴۶ پیلاتس مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۴۷ کونگفو مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۴۸ بدمینتون مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۴۹ ایروبیک ورزشگاه خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۵۰ برزيل دوزی خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۵۱ پیلاتس مجموعه ورزشی کمال جزییات
۵۲ ژیمناستیک مجموعه ورزشی کمال جزییات
۵۳ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۵۴ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۵۵ والیبال مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۵۶ فوتسال مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۵۷ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی میخک جزییات
۵۸ بدمینتون مجموعه ورزشی کمال جزییات
۵۹ آمادگی جسمانی ورزشگاه باغ بانوان پردیس جزییات
۶۰ فوتسال مجموعه ورزشی نور جزییات
۶۱ آمادگی جسمانی (سالن توپی) مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۶۲ والیبال مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۶۳ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۶۴ پیلاتس ورزشگاه باغ فدک جزییات
۶۵ بدمینتون مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۶۶ کاراته ورزشگاه خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۶۷ تکواندو مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۶۸ تکواندو مجموعه ورزشی سودان جزییات
۶۹ او اسپرت ورزشگاه خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۷۰ کاراته مجموعه ورزشی سودان جزییات
۷۱ والیبال مجموعه ورزشی کمال جزییات
۷۲ ووشو مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۷۳ والیبال مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۷۴ والیبال مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۷۵ ایروبیک ورزشگاه باغ بانوان پردیس جزییات
۷۶ آمادگی جسمانی (سالن توپی) مجموعه ورزشی کمال جزییات
۷۷ كار تزيينی بانمد (كچه) خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۷۸ والیبال مجموعه ورزشی شهدای وحید جزییات
۷۹ بدمینتون مجموعه ورزشی ابرار جزییات
۸۰ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۸۱ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی کمال جزییات
۸۲ والیبال مجموعه ورزشی طیب جزییات
۸۳ دفاع شخصی مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۸۴ ایروبیک مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۸۵ تکواندو مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۸۶ ایروبیک مجموعه ورزشی سودان جزییات
۸۷ والیبال مجموعه ورزشی شهدای قائمیه جزییات
۸۸ ژیمناستیک مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۸۹ آمادگی جسمانی زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۹۰ برایتونیک مجموعه ورزشی شهدای وحید جزییات
۹۱ فوتسال مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۹۲ والیبال مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۹۳ او اسپرت ورزشگاه باغ فدک جزییات
۹۴ بسکتبال مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۹۵ والیبال مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۹۶ تکواندو زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۹۷ هندبال مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۹۸ والیبال مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۹۹ کاراته مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۱۰۰ فوتسال مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۱۰۱ پیلاتس مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۱۰۲ بدمینتون مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۱۰۳ ایروبیک مجموعه ورزشی شهدای قائمیه جزییات
۱۰۴ پیلاتس مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۰۵ ژیمناستیک مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۱۰۶ برایتونیک مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۱۰۷ کاراته مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۱۰۸ تکواندو مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۱۰۹ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی نور جزییات
۱۱۰ کونگفو مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۱۱ پیلاتس مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۱۲ کاراته مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۱۳ کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی نور جزییات
۱۱۴ کاراته مجموعه ورزشی نور جزییات
۱۱۵ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۱۱۶ فوتسال مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۱۱۷ والیبال مجموعه ورزشی ابن سینا جزییات
۱۱۸ پیلاتس مجموعه ورزشی ابن سینا جزییات
۱۱۹ او اسپرت مجموعه ورزشی کمال جزییات
۱۲۰ ایروبیک مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۲۱ کونگفو مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۱۲۲ پیلاتس مجموعه ورزشی میخک جزییات
۱۲۳ فوتسال مجموعه ورزشی طیب جزییات
۱۲۴ تکواندو مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۱۲۵ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۱۲۶ ایروبیک مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۱۲۷ یوگا مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۲۸ کاراته مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۲۹ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۳۰ پیلاتس مجموعه ورزشی ابرار جزییات
۱۳۱ والیبال مجموعه ورزشی نور جزییات
۱۳۲ بدمینتون مجموعه ورزشی نور جزییات
۱۳۳ ایروبیک زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۱۳۴ دسرها مجموعه فرهنگی تفریحی باغ فدک جزییات
۱۳۵ كار با چرم مجموعه فرهنگی تفریحی باغ فدک جزییات
۱۳۶ ایروبیک مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۱۳۷ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۱۳۸ دفاع شخصی مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۱۳۹ ژیمناستیک مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۱۴۰ دفاع شخصی مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۱۴۱ خودآرايی (براشينگ) مجموعه فرهنگی تفریحی باغ فدک جزییات
۱۴۲ ووشو زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۱۴۳ فوتسال مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۱۴۴ پیلاتس زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۱۴۵ فوتسال مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۴۶ تکواندو مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۱۴۷ شيرينی پزی وكيك پزی مجموعه فرهنگی تفریحی باغ فدک جزییات
۱۴۸ ژیمناستیک مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۱۴۹ کبدی مجموعه ورزشی میخک جزییات
۱۵۰ تکواندو مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۵۱ کونگفو مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۵۲ کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۵۳ تکواندو مجموعه ورزشی نور جزییات
۱۵۴ کونگفو مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۱۵۵ تکواندو مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۱۵۶ فوتسال مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۱۵۷ پیلاتس مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۱۵۸ تکواندو مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۱۵۹ والیبال مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۱۶۰ ووشو مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۱۶۱ کونگفو مجموعه ورزشی سودان جزییات
۱۶۲ موی تای مجموعه ورزشی سودان جزییات
۱۶۳ پیلاتس مجموعه ورزشی برنا جزییات
۱۶۴ کونگفو مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۱۶۵ ژیمناستیک مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۱۶۶ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهدای وحید جزییات
۱۶۷ تکواندو مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۶۸ بدمینتون مجموعه ورزشی شهدای وحید جزییات
۱۶۹ فوتسال مجموعه ورزشی پزوه جزییات
۱۷۰ بدمینتون مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۱۷۱ بسکتبال مجموعه ورزشی شهدای وحید جزییات
۱۷۲ ژیمناستیک مجموعه ورزشی میخک جزییات
۱۷۳ ژیمناستیک مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۱۷۴ ژیمناستیک مجموعه ورزشی توانا جزییات
۱۷۵ تکواندو مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۱۷۶ تکواندو مجموعه ورزشی توانا جزییات
۱۷۷ یوگا مجموعه ورزشی برنا جزییات
۱۷۸ بدمینتون مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۷۹ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای قائمیه جزییات
۱۸۰ ایروبیک مجموعه ورزشی برنا جزییات
۱۸۱ کاراته مجموعه ورزشی توانا جزییات
۱۸۲ والیبال مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۱۸۳ ژیمناستیک مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۱۸۴ پیلاتس ورزشگاه خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۱۸۵ او اسپرت مجموعه ورزشی برنا جزییات
۱۸۶ تکواندو ورزشگاه خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۱۸۷ ایروبیک (سالن توپی) مجموعه ورزشی برنا جزییات
۱۸۸ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی توانا جزییات
۱۸۹ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۹۰ فوتسال مجموعه ورزشی کمال جزییات
۱۹۱ ایروبیک مجموعه ورزشی توانا جزییات
۱۹۲ والیبال مجموعه ورزشی شهدای فردوان جزییات
۱۹۳ ژیمناستیک زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۱۹۴ برایتونیک مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۹۵ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای فردوان جزییات
۱۹۶ بدمینتون مجموعه ورزشی شهدای فردوان جزییات
۱۹۷ پیلاتس مجموعه ورزشی توانا جزییات
۱۹۸ کاراته مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۱۹۹ فوتسال مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۲۰۰ بسکتبال مجموعه ورزشی شهدای کوجان جزییات
۲۰۱ پیلاتس مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۲۰۲ کاراته زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۲۰۳ والیبال مجموعه ورزشی شهدای کوجان جزییات
۲۰۴ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای کوجان جزییات
۲۰۵ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهدای کوجان جزییات
۲۰۶ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۲۰۷ نینجا مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۲۰۸ آشپزی سنتی مجموعه فرهنگی تفریحی باغ فدک جزییات
۲۰۹ ایروبیک ورزشگاه باغ فدک جزییات
۲۱۰ فوتسال مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۲۱۱ برایتونیک ورزشگاه باغ فدک جزییات
۲۱۲ ایروبیک مجموعه ورزشی شهدای کوجان جزییات
۲۱۳ برایتونیک مجموعه ورزشی شهدای کوجان جزییات
۲۱۴ تکواندو مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۲۱۵ پیلاتس ورزشگاه باغ بانوان پردیس جزییات
۲۱۶ والیبال مجموعه ورزشی توانا جزییات
۲۱۷ بسکتبال مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۲۱۸ ژیمناستیک مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۲۱۹ سیمرغ مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۲۲۰ تای چی چوان مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۲۲۱ فوتسال مجموعه ورزشی توانا جزییات
۲۲۲ تکواندو مجموعه ورزشی کمال جزییات
۲۲۳ بوکس مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۲۲۴ کونگفو مجموعه ورزشی میخک جزییات
۲۲۵ ایروبیک مجموعه ورزشی میخک جزییات
۲۲۶ بسکتبال مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۲۲۷ دفاع شخصی مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۲۲۸ ایروبیک مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۲۲۹ پیلاتس مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۲۳۰ پیلاتس مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۲۳۱ تکواندو مجموعه ورزشی میخک جزییات
۲۳۲ دفاع شخصی مجموعه ورزشی توانا جزییات
۲۳۳ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای وحید جزییات
۲۳۴ او اسپرت مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۲۳۵ او اسپرت مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۲۳۶ پیلاتس مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۲۳۷ بسکتبال مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۲۳۸ فوتسال مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۲۳۹ ژیمناستیک مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۲۴۰ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۲۴۱ ژیمناستیک مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۲۴۲ والیبال مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۲۴۳ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی ابن سینا جزییات
۲۴۴ بدمینتون مجموعه ورزشی ابن سینا جزییات
۲۴۵ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی برنا جزییات
۲۴۶ والیبال مجموعه ورزشی ابرار جزییات
۲۴۷ پیلاتس مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۲۴۸ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۲۴۹ والیبال مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۲۵۰ ووشو مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۲۵۱ بسکتبال مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۲۵۲ تکواندو مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۲۵۳ برایتونیک مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۲۵۴ کاراته مجموعه ورزشی میخک جزییات
۲۵۵ بسکتبال مجموعه ورزشی طیب جزییات
۲۵۶ هندبال مجموعه ورزشی طیب جزییات
۲۵۷ کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۲۵۸ ایروبیک مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۲۵۹ ژیمناستیک مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۲۶۰ کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی میخک جزییات
۲۶۱ ژیمناستیک مجموعه ورزشی سودان جزییات
۲۶۲ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی سودان جزییات
۲۶۳ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی پزوه جزییات
۲۶۴ برایتونیک مجموعه ورزشی پزوه جزییات
۲۶۵ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهدای قائمیه جزییات
۲۶۶ بازی نمایش خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۶۷ سفال با دست بالای 7 سال خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۶۸ نقاشي تخصصي8تا12سال(مقدماتي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۶۹ بازی و ریاضی خلاق خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۷۰ مهارت ذهنی ( تفكر خلاق) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۷۱ بازی قصه خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۷۲ بازی های حركتی خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۷۳ مهارت هاي ارتباطي و اجتماعي كودك خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۷۴ مفاهيم علوم پايه (جانوران) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۷۵ بازی با رنگ خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۷۶ مهارت ذهنی ( دقت وتوجه) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۷۷ تقويت مهارت هاي يادگيري4 خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۷۸ رباتيك ( زير 7 سال) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۷۹ نقاشي تخصصي 5تا 7 سال(پيشرفته) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۸۰ تقويت مهارت هاي يادگيري2 خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۸۱ تقويت مهارت هاي يادگيري3 خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۸۲ خودآرايی (براشينگ) باغ بانوان پردیس جزییات
۲۸۳ تقويت مهارت هاي يادگيري3 خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۸۴ آشپز باشی كودك و نوجوان خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۸۵ بازی های حركتی خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۸۶ تقويت مهارت هاي يادگيري2 خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۸۷ تقويت مهارت هاي يادگيري4 خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۸۸ مهارت ذهنی ( تقويت حافظه) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۸۹ فیلسوف کوچولو خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۹۰ مفاهيم علوم پايه (گياهان) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۹۱ تئاتر تخصصي 5تا7سال( پيشرفته) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۹۲ بازی و ریاضی خلاق خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۹۳ پرورش حواس خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۹۴ بازی با طبیعت خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۹۵ خمير بازي خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۹۶ مفاهيم علوم پايه (گياهان) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۹۷ آموزش خلاقيت كودك ونوجوان خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۹۸ دوره های آموزش خانواده خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۹۹ بازی و سلامت خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۰۰ نقاشي عمومي كودكان خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۰۱ تئاتر تخصصي 5تا7سال( مقدماتي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۰۲ بازی با سفال خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۳۰۳ عروسك سازی خلاق خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۳۰۴ مهارت ذهنی ( تقويت حافظه) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۳۰۵ پا به پاي كودك مقدماتي(2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۳۰۶ نقاشي تخصصي 5تا 7 سال(مقدماتي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۰۷ آزمايشگاه كودك خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۳۰۸ روبیك 1 و2 خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۳۰۹ پا به پاي كودك پيشرفته (2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۳۱۰ پا به پاي كودك تكميلي(2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۳۱۱ تكنيك هوش افزايي خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۳۱۲ مهارت ذهنی ( دقت وتوجه) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۱۳ کارگاه نوین کودک و نوجوان 8 جلسه ای خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۱۴ نقاشي عمومي كودكان خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۳۱۵ پا به پاي كودك پيشرفته (2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۱۶ تئاتر تخصصي 8تا 12 سال( پيشرفته) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۱۷ خوشنويسي خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۱۸ تئاتر تخصصي 8تا 12 سال( مقدماتي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۱۹ پا به پاي كودك تكميلي(2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۲۰ خمير بازي خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۲۱ بازی با سفال خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۲۲ بازی قصه خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۲۳ عکاسی فرهنگسرای تخصصی رسانه جزییات
۳۲۴ تكنيك هاي مصاحبه فرهنگسرای تخصصی رسانه جزییات
۳۲۵ تئاتر تخصصي 5تا7سال( تكميلي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۲۶ تكنيك هاي هوش هيجاني خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۲۷ رباتيك ( زير 7 سال) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۲۸ پا به پاي كودك مقدماتي(2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۲۹ مينا كاري فرهنگسرای نوجوان جزییات
۳۳۰ خياط كوچولو خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۳۱ آموزش خلاقيت كودك ونوجوان خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۳۲ كوتاهی مو باغ بانوان پردیس جزییات
۳۳۳ جواهر دوزی فرهنگسرای نوجوان جزییات
۳۳۴ خياطی ( نازك دوزی) باغ بانوان پردیس جزییات
۳۳۵ دوخت چادر و مقنعه خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۳۳۶ تزيين انواع كيك خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۳۳۷ جواهر دوزی خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۳۳۸ سرمه دوزی خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۳۳۹ ستاره شناسي پايه2بزرگسال( دهم به بالا) مرکز نجوم ادیب جزییات
۳۴۰ فوتسال مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۳۴۱ بدمینتون مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۳۴۲ والیبال مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۳۴۳ ایروبیک مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۳۴۴ ستاره شناسي پايه1 بزرگسال( دهم به بالا) مرکز نجوم ادیب جزییات
۳۴۵ اختر فيزيك بزرگسال( دهم به بالا) مرکز نجوم ادیب جزییات
۳۴۶ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۳۴۷ والیبال مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۳۴۸ برایتونیک مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۳۴۹ فوتسال مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۳۵۰ بدمینتون مجموعه ورزشی برنا جزییات
۳۵۱ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهدای فردوان جزییات
۳۵۲ برایتونیک مجموعه ورزشی شهدای فردوان جزییات
۳۵۳ آشپزی فوری(فينگر،سوسيس وكالباس خانگي) باغ بانوان طلوع جزییات
۳۵۴ شيرينی پزی وكيك پزی باغ بانوان طلوع جزییات
۳۵۵ بافت مو باغ بانوان طلوع جزییات
۳۵۶ كوتاهی مو باغ بانوان طلوع جزییات
۳۵۷ خودآرايی (براشينگ) باغ بانوان طلوع جزییات
۳۵۸ خياطی ( نازك دوزی) باغ بانوان طلوع جزییات
۳۵۹ ستاره شناسي پايه1نوجوان(هفتم تا نهم) مرکز نجوم ادیب جزییات
۳۶۰ كودك ستاره شناس1(اول تا سوم دبستان) مرکز نجوم ادیب جزییات
۳۶۱ كودك ستاره شناس1(چهارم تا ششم دبستان) مرکز نجوم ادیب جزییات
۳۶۲ دوره داستان نویسی نوجوان مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۳۶۳ مهارت های نوشتاری 1و2 مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۳۶۴ كودك ستاره شناس2(چهارم تا ششم دبستان) مرکز نجوم ادیب جزییات
۳۶۵ ادبيات كهن (متون نثر ونظم) مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۳۶۶ ستاره شناس كوچولو(4تا6سال) مرکز نجوم ادیب جزییات
۳۶۷ كارگاه نون نويسندگي مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۳۶۸ کارگاه لذت نوشتن مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات